Korotettu ansio-osa työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun, työllistymissuunnitelmaasi sisältyvään työllistymistä edistävään palveluun, työttömyyskassa voi muiden edellytysten täyttyessä maksaa sinulle palvelun ajalta korotettua ansiopäivärahaa yhteensä enintään 200 päivän ajalta. Jos osallistut kahteen peräkkäiseen palveluun, joiden välinen aika on enintään 7 kalenteripäivää, kassa voi maksaa sinulle korotettua ansiopäivärahaa myös tältä palvelujen väliseltä ajalta, mikäli 200 päivän laskurisi ei ole tullut täyteen.

Jos palvelusta ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassasi, ei korotusosaa voida maksaa, vaikka osallistuisitkin työllistymistä edistävään palveluun.