Hakijan oikeudet ja velvollisuudet

Kun haet työttömyyskassasta etuutta, vastaat itse siitä, että hakemuksessa antamasi tiedot tai erikseen toimittamasi lisäselvitykset ovat oikeita. Jos antamasi tiedot osoittautuvat vääriksi tai jos olet jättänyt ratkaisuun vaikuttavan tiedon ilmoittamatta, työttömyyskassa perii väärin perustein maksetun etuuden takaisin. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti saattaa takaisinperinnän lisäksi johtaa myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin ja työttömyyskassasta erottamiseen.

Ilmoita pikaisesti työttömyyskassaan kaikista niistä olosuhteidesi muutoksista, jotka vaikuttavat joko oikeuteesi saada etuutta tai etuuden määrään. Tällaisia tilanteita ovat mm. tulojen ja perhetilanteen muutokset.

Jos et ilmoita muutoksistasi, saatat jäädä ilman sinulle kuuluvaa etuutta tai sinulle voidaan maksaa tukea aiheettomasti, jolloin sitä joudutaan perimään myöhemmin takaisin.

Ilmoita kassalle, jos henkilö- tai yhteystiedoissasi tapahtuu muutoksia. Henkilötietojen muutoksista sekä muuttuneesta tilinumerosta voit ilmoittaa työttömyyskassalle verkkoasioinnissa. Voit myös päivittää tiedot itse ajan tasalle verkkoasioinnissa.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!