Sekalomautus ja lomautus osa-aikatyöstä

Jos muuten olet lomautettuna kokonaisia päiviä, mutta jollain viikolla sinut on lomautettu myös lyhennetylle työpäivälle, tai sinulla on muu sovitteluperuste (esim. teet lomautusaikana satunnaisen keikkatyön toiselle työnantajalle), olet tämän viikon osalta sovitellun päivärahan piirissä. Tällaiselle sovitteluperusteen sisältävälle viikolle muodostetaan ns. erityinen sovittelujakso, jonka aikana ansaittu työtulo muunnetaan laskennallisesti kuukausitasolle. Muiden viikkojen lomautuspäiviltä maksetaan täyttä päivärahaa.

Jos sinut on ns. sekalomautettu koko kuukauden tai neljän viikon hakujaksosi ajan, eli jokaisella hakujaksoosi sisältyvällä kalenteriviikolla sinulla on sekä kokonaan lomautettuja päiviä, että sovitteluperuste, olet sovitellun päivärahan piirissä koko hakujakson ajan.

Jos sinut on lomautettu osa-aikatyöstä tai teet lomautuksen aikana joka viikko osa-aikatyötä toiselle työnantajalle, olet koko kuukauden tai neljän kalenteriviikon hakujakson ajan sovitellun päivärahan piirissä, eikä lomautetuilta päiviltä voida maksaa täyttä päivärahaa. Olet koko hakujakson ajan sovitellun päivärahan piirissä myös silloin, jos sinulla on jatkuvasti voimassa jokin muu sovitteluperuste, kuten sivutoiminen yritystoiminta.