Lähetetty työntekijä

Lähetetty työntekijä on henkilö, joka tekee palkkatyötä suomalaiselle työnantajalle ja jonka työnantaja on lähettänyt Suomesta ulkomaille. Pääsääntöisesti henkilö voi olla lähetettynä työntekijänä kaksi vuotta ja poikkeusluvalla aina viiteen vuoteen asti.

Lähetetty työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin ja palkasta pidätetään työeläkemaksut Suomeen.

Työskentely ulkomailla lähetettynä työntekijänä missä tahansa valtiossa huomioidaan työssäoloehtoon samaan tapaan kuin jos kyseessä olisi Suomessa tehty työ.

Edellytyksenä työskentelyn huomioimiselle on kuitenkin se, että olet pitänyt kassajäsenyytesi voimassa koko työskentelysi ajan.

Lähetetyn työntekijän mukana muuttavan puolison työttömyysturva

Kannattaa huomata, että puolison muuttaessa ulkomaille lähetetyn työntekijän mukana, puolisolla ei ole pelkän muuton perusteella hyväksyttävää syytä olla pois työmarkkinoilta. Hyväksyttäviä syitä työmarkkinoilta poissaololle ovat mm. työkyvyttömyys, päätoiminen opiskelu, apurahatutkimus ja alle 3-vuotiaan lapsen hoito.

Jos työmarkkinoilta poissaolo ilman hyväksyttävää syytä kestää yli 6 kuukautta, tulee työssäoloehto kerryttää kokonaan uudelleen, ennen kuin voi saada poissaolon jälkeen ansiopäivärahaa.