Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassat maksavat ansiopäivärahaan oikeutetuille jäsenilleen liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on kannustaa ottamaan vastaan työtä pitkänkin työmatkan päästä. Voit hakea liikkuvuusavustusta, jos työttömänä ollessasi vastaanotat vähintään 2 kuukautta kestävän kokoaikatyön, jossa päivittäinen työmatka on keskimäärin yli 3 tuntia tai osa-aikatyön, jossa edestakainen työmatka on keskimäärin yli 2 tuntia päivässä. Voit hakea liikkuvuusavustusta myös siinä tapauksessa, jos osallistut ennen tällaisen työsuhteen alkamista työhön liittyvään koulutukseen.

Liikkuvuusavustuksen voi käyttää haluamallaan tavalla korvaamaan työn vastaanottamisesta aiheutuvia matka- tai muuttokustannuksia. Liikkuvuusavustuksella ei korvata työnhakuun liittyviä, esimerkiksi työhaastattelussa käymisestä aiheutuvia matka- ja yöpymiskustannuksia. Näihin kustannuksiin on kuitenkin mahdollista hakea korvausta TE-toimistosta. Lisätietoa asiasta saat kääntymällä TE-toimiston puoleen.

Liikkuvuusavustuksen myöntämisen edellytykset

Liikkuvuusavustus voidaan myöntää, jos

  • olet oikeutettu työttömyysetuuteen juuri ennen työsuhteen tai siihen liittyvän koulutuksen aloittamista
  • otat vastaan vähintään 2 kuukautta kestävän työ- tai virkasuhteisen työn tai aloitat yli 2 kuukautta kestävään työsuhteeseen liittyvän koulutuksen
  • edestakainen työmatkasi on työn tai siihen liittyvän koulutuksen alkaessa (tai jos muutat työn perässä; työstä sovittaessa) kokoaikatyössä yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä.

Liikkuvuusavustuksessa kokoaikatyön rajana on 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Työmatkaasi kuluva aika lasketaan kotiosoitteestasi työpaikkasi osoitteeseen nopeimman liikennevälineen mukaan. Jos sinulla on käytettävissäsi auto, lasketaan matka-aikasi lähtökohtaisesti oman auton käytön perusteella. Julkista liikennettä käytettäessä matka-ajassa huomioidaan myös kulkuvälineiden vaihdot odotusaikoineen. Työmatka-ajassa ei huomioida poikkeamia nopeimmalta reitiltä esimerkiksi lasten hoitopaikkaan viemisen vuoksi.

Liikkuvuusavustuksen määrä ja maksaminen

Liikkuvuusavustus on korottamattoman peruspäivärahan suuruinen eli 37,21 euroa päivässä vuonna 2024 (noin 800 euroa kuukaudessa). Liikkuvuusavustus on ennakonpidätyksen alainen etuus.

Liikkuvuusavustus voidaan maksaa korotettuna, jos työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin etäisyydellä asuinpaikastasi. Jos muutat työn tai siihen liittyvän koulutuksen vuoksi, avustus maksetaan korotettuna, jos muuttoa edeltävä asuinpaikkasi sijaitsi yli 200 kilometrin etäisyydellä työ- tai koulutuspaikasta. Korotusosan suuruus on 5,29 euroa/päivä.

Liikkuvuusavustusta maksetaan enintään 5 päivältä viikossa työsuhteen tai työhön liittyvän koulutuksen alkamisesta lukien. Avustusjakson pituus määräytyy työsuhteen keston perusteella seuraavasti:

  • Työsuhteen kesto vähintään 2 kk -> Liikkuvuusavustusjakso kestää 30 kalenteripäivää
  • Työsuhteen kesto vähintään 3 kk -> Liikkuvuusavustusjakso kestää 45 kalenteripäivää
  • Työsuhteen kesto vähintään 4 kk -> Liikkuvuusavustusjakso kestää 60 kalenteripäivää

Avustusjaksoon sisältyvien maksettavien päivien määrä vaihtelee kuukaudesta ja työn alkamispäivästä riippuen. Esimerkiksi 30 kalenteripäivän avustusjaksolla avustusta maksetaan 22-24 päivältä. Liikkuvuusavustusjakson enimmäiskesto ei pitene, vaikka etuutta maksettaisiin vähemmältä, kuin 5 päivältä kalenteriviikossa.

Liikkuvuusavustusta maksetaan takautuvasti pääsääntöisesti siten, että ensimmäinen maksujakso käsittää 2 viikkoa ja tämän jälkeiset jaksot 4 viikkoa. Osa-aikatyön kohdalla avustusta voidaan maksaa vasta, kun kassalle on toimitettu takautuva selvitys työpäivistä kuluneen kuukauden tai 4 kalenteriviikon jaksolla.

Liikkuvuusavustuksen maksamisen rajoitukset

Osa-aikatyön kohdalla liikkuvuusavustusta maksetaan vain tosiasiallisilta työpäiviltä. Päivittäisellä työajalla ei ole merkitystä. Työpäiväksi luetaan myös esimerkiksi satunnainen etäpäivä sekä palkallinen sairaus- ja vuosiloma-aika.

Liikkuvuusavustusta ei makseta sellaiselta ajalta, jolloin työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet kokonaiseksi päiväksi lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi tai sinusta itsestäsi johtuvasta syystä (esimerkiksi palkattomat vapaa- tai sairauspäivät).

Liikkuvuusavustusta ei myöskään makseta sellaiselta ajalta, jolta saat jotain ansiopäivärahan maksamisen estävää etuutta, kuten sairauspäivärahaa, kokoaikatyöhön perustuvaa lomapalkkaa tai irtisanomisajan palkkaa. Myös tietyt työvoimapoliittiset esteet, kuten päätoiminen opiskelu ja päätoiminen yritystoiminta estävät liikkuvuusavustuksen maksamisen.

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Hae liikkuvuusavustusta takautuvasti, 3 kuukauden sisällä työn tai työhön liittyvän koulutuksen alkamisesta. Liikkuvuusavustusta saa hakea etukäteenkin, mutta hakemus käsitellään aikaisintaan 2 viikon kuluttua työn tai siihen liittyvän koulutuksen alkamisesta.

Pdf-muotoinen liikkuvuusavustushakemus on saatavilla sekä kotisivuillamme, että verkkoasioinnissa. Sähköisen liikkuvuusavustushakemuksen voit toimittaa kassalle joko kotisivujemme suojatulla liitteidenlähetystoiminnolla tai verkkoasioinnin etusivun ”Lähetä liitteitä” -toiminnon kautta. Jos et halua lähettää hakemusta sähköisesti, voit tulostaa sen ja toimittaa kassalle postitse.

Toimita kassalle liikkuvuusavustushakemuksesi liitteeksi kopio työsopimuksestasi. Tarvittaessa voit lähettää hakemuksen kassalle ilman työsopimusta ja toimittaa työsopimuskopion myöhemmin.

Kokoaikatyön perusteella myönnettävää liikkuvuusavustusta haetaan vain kerran, eikä siitä tarvitse lähettää kassalle jatkohakemuksia.

Jos teet osa-aikatyötä, tarvitaan liikkuvuusavustuksen maksamista varten takautuva selvitys työpäivistäsi avustusjaksolla. Jos olet enintään 80 % osa-aikatyössä, voit hakea kassalta soviteltua päivärahaa samalta ajalta, kuin liikkuvuusavustusta. Tällöin tieto työpäivistäsi selviää ansiopäivärahahakemuksestasi. Jos et hae soviteltua päivärahaa, toimita kassalle kuukausittain jälkikäteen selvitys osa-aikatyössä tekemistäsi työpäivistä liikkuvuusavustuksen maksamista varten.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!