Hakemusten käsittelyaika

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika

Ensimmäistä kertaa ansiosidonnaista päivärahaa hakevien hakemukset (ns. alkavat hakemukset) otetaan käsittelyyn 30 päivän sisällä hakemuksen saapumisesta kassaan. Tämän määräajan sisällä sinulle joko annetaan hakemustasi koskeva päätös, tai sinulle lähetetään lisäselvityspyyntö. Ajantasaisen käsittelytilanteen ensimmäisten hakemusten osalta voit tarkistaa täältä.

Jos hakemuksessasi, liitteissä tai TE-toimiston lausunnossa on puutteita, lähettää kassa sinulle lisäselvityspyynnön 30 päivän sisällä hakemuksesi vastaanottamisesta. Käsittelyn nopeuttamiseksi kannattaa hakemus täyttää huolellisesti hakulomakkeen ohjeiden mukaan ja tarkistaa, että hakemuksesi mukana ovat kaikki käsittelyssä tarvittavat liitteet.

Kassa antaa sinulle päätöksen 14 päivän kuluessa siitä, kun olet lisäselvityspyynnön jälkeen toimittanut puuttuneet selvitykset kassaan. Jos et toimita kassan pyytämiä selvityksiä annetussa määräajassa, antaa kassa sinulle hylkäävän päätöksen. Hakemuksesi voidaan kuitenkin ottaa uudelleen käsiteltäväksi ilman erillistä pyyntöä, kun olet toimittanut pyydetyt liitteet kassalle.

Muiden hakemusten käsittelyajat

Voit tehdä jatkohakemuksen jo muutaman viikon kuluttua ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen lähettämisestä, vaikka et olisi vielä saanut päätöstä ensimmäisestä hakemuksestasi. Mahdollisuuksien mukaan kassa käsittelee ensimmäisen hakemuksen käsittelyn yhteydessä myös kassaan saapuneet jatkohakemukset kerralla valmiiksi.

Kun päätös päivärahan tasosta on annettu, kokonaan työttömien jatkohakemukset käsitellään siten, että rahat ovat hakijan tilillä viimeistään hakemuksen saapumispäivää seuraavan viikon perjantaina. Jatkohakemukset kannattaa täyttää neljän kalenteriviikon (ma-su) jaksoissa jälkikäteen.

Muiden jatkohakemusten (esim. soviteltu ansiopäiväraha, tai tilanne, jossa päivärahaa haetaan jatkohakemuksella muutaman kuukauden määräaikaisen työsuhteen jälkeen) käsittely saattaa viedä hieman kauemmin aikaa, kuin kokonaan työttömien jatkohakemusten käsittely. Käsittely voi viivästyä, mikäli hakemus on puutteellisesti täytetty, tai käsittelyyn tarvittavat selvitykset, kuten hakujaksoa tai hakujaksojen välistä aikaa koskevat palkkatiedot puuttuvat. Soviteltua päivärahaa koskevien ja muiden epäsuorien jatkohakemusten käsittelyssä noudatetaan samaa laissa määriteltyä 30 päivän käsittelyaikatakuuta, kuin ensimmäisten hakemusten käsittelyssäkin.

Hakemukset, joissa työssäoloehto täyttyy uudelleen työttömyysjaksojen välillä tai aikana tehdyistä töistä, rinnastetaan ensimmäisiin hakemuksiin.

Vuorottelukorvaushakemukset pyritään käsittelemään ja päätös vuorottelukorvauksen määrästä antamaan mahdollisimman lähellä vuorotteluvapaan alkamispäivää. Tästä johtuen ensimmäinen vuorottelukorvauksen maksu koskee usein lyhyempää aikaa kuin normaalia 4 viikon maksujaksoa. Myös vuorotteluvapaan viimeinen maksu koskee usein 4 viikkoa lyhyempää aikaa.