Kulukorvaus

Useimpien työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuuden lisäksi kulukorvausta palveluun osallistumisesta aiheutuviin matka- ja ateriakustannuksiin. Kulukorvausta maksetaan pääsääntöisesti vain palveluun osallistumispäiviltä, mistä johtuen mahdolliset koulutuksen loma-ajat ja muu poissaolopäivät tulee aina merkitä päivärahahakemukseen.

Kulukorvauksen suuruus on 9 euroa/päivä ja se on verotonta tuloa. Jos osallistut työssäkäyntialueesi ulkopuolella järjestettävään palveluun, tai jos sinulle aiheutuu osallistumisesta majoituskustannuksia, kulukorvaus maksetaan korotettuna. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa/päivä. Korotettua kulukorvausta ei makseta kuntouttavan työtoiminnan ajalta.

Kulukorvausta ei makseta omaehtoisten opintojen ajalta.

Kulukorvausta maksetaan yleensä enintään viideltä päivältä viikossa. Jos kuitenkin osallistut ulkomailla järjestettävään työvoimakoulutukseen, sinulle maksetaan kulukorvauksena puolet valtion virkamiesten kyseisen maan päivärahasta enintään seitsemältä päivältä kalenteriviikossa.

Jos osallistut Pohjoiskalotin koulutussäätiön (NORD) järjestämään koulutukseen, saat koulutuksen ajalle ilmaisen majoituksen ja sinulle maksetaan kulukorvausta 16,82 euroa/päivä.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!