Sovitellun ansiopäivärahan määrä ja maksaminen

Huom! Työttömyysturvalakiin on tehty muutoksia. Muutosten myötä sovitellun päivärahan maksamisessa ei enää sovelleta suojaosaa, kun etuutta maksetaan hakujaksolta, joka alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Suojaosan poistumisen myötä puolet hakujaksolla maksetusta palkasta tai muusta soviteltavasta tulosta vaikuttaa vähentävästi hakujaksolta maksettavan ansiopäivärahan määrään.

Jos olet sovitellun ansiopäivärahan piirissä, hakujaksolla saamasi ansiotulot vaikuttavat hakujaksolta maksettavan ansiopäivärahan määrään. Soviteltua päivärahaa maksettaessa täydestä ansiopäivärahasta vähennetään 50 % sovittelujakson aikana saamastasi työ- tai yritystoiminnan tulosta.

Sovittelujakso on kuukauden tai neljän kalenteriviikon (ma–su) mittainen. Se, kumpaa jaksoa käytetään, määräytyy tekemäsi työn palkanmaksukauden tai hakujaksosi mukaan.

Kassalle tulee aina ilmoittaa hakujaksolla tehdyt työtunnit sekä hakujaksolla maksetut palkat tai palkkiot.

Esimerkki kuukauden sovittelujaksosta
Täysi päivärahasi on 52 €/pv. Olet tehnyt satunnaisia keikkatöitä ja sinulle maksetaan hakujaksolla näistä töistä palkkaa 500 €. Puolet palkastasi, eli 500 € : 2 = 250 € sovitellaan hakujakson ansiopäivärahaasi. 250 € jaetaan työpäivillä, jotka kalenterikuukausi keskimäärin sisältää (21,5 pv), jolloin saadaan ansiopäivärahaa vähentävä määrä 11,63 €/pv. Päivärahasi on näin ollen 52 € – 11,63 € = 40,37 €/pv jokaiselta kyseisen kuukauden arkipäivältä.
Esimerkki 4 kalenteriviikon sovittelujaksosta
Täysi päivärahasi on 52 €/pv. Olet tehnyt satunnaisia keikkatöitä ja sinulle maksetaan hakujaksolla näistä töistä palkkaa 500 €. Puolet palkastasi, eli 500 € : 2 = 250 € sovitellaan hakujakson ansiopäivärahaasi. 250 € jaetaan jakson laskennallisilla työpäivillä (20 pv), jolloin saadaan päiväkohtaisesti ansiopäivärahaa vähentävä määrä 12,50 €/pv. Päivärahasi on näin ollen 52 € – 12,50 € = 39,50 €/pv jokaiselta kyseisen sovittelujakson arkipäivältä.

Hakujaksolta määräytyvä soviteltu päiväraha ja hakujaksolla soviteltava tulo voivat yhteensä olla enintään sen verran, kuin on päivärahasi perusteena oleva palkka (ns. 100 %:n sääntö). Jos yhteissumma ylittää päivärahasi perustepalkan, ei päivärahaa jää tältä hakujaksolta maksettavaksi. Sovitellun ansiopäivärahan ehdoton enimmäismäärä saadaan, kun päivärahan perusteena olevasta palkasta vähennetään sovittelujakson aikana saamasi tulo. Edellä kerrotun 100 %:n säännön lisäksi päivärahaa ei makseta myöskään silloin, jos maksettava määrä olisi pienempi, kuin 50 % peruspäivärahasta.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta päivältä (5 pv/kalenteriviikko), lukuun ottamatta päiviä, joilta ei ole oikeutta päivärahaan esimerkiksi työnhaun katkeamisen vuoksi.

Soviteltuina maksetut ansiopäivärahapäivät kuluttavat ansiopäivärahan 300/400/500 päivän enimmäisaikaa yleensä tavanomaista hitaammin. Soviteltuina maksetut päivät huomioidaan enimmäisaikalaskurissa muunnettuna täysiksi ansiopäivärahapäiviksi. Kuitenkin; jos soviteltuun päivärahaan sisältyy korotettu ansio-osa, kuluttaa jokainen soviteltuna maksettu päivä enimmäisaikalaskureita, riippumatta maksetun päivärahan suuruudesta.

Päivärahalaskurilla voit kokeilla sovitellun päivärahan määrää eri suuruisilla työtuloilla. Huomaathan, että laskurin antama tulos on suuntaa-antava arvio. Päivärahan tarkka suuruus määritellään vasta työttömyyskassan antaman päätöksen myötä.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!