Työskentely ns. kolmansissa maissa

Muissa kuin EU/ETA-sopimusmaissa tai Sveitsissä paikalta palkattuna tehtyä työtä ei voida lukea työssäoloehtoon Suomessa. Kolmannessa valtiossa työskentely ei myöskään pidennä työssäoloehdon tarkastelujaksoa (28 kk).

Mikäli olet juuri ennen kolmanteen maahan lähtöäsi saanut päivärahaa kassalta, eikä enimmäisaika ole täyttynyt, on työssäoloehtosi edelleen voimassa. Tällöin on tärkeää, että pidät kassajäsenyytesi voimassa kolmannessa maassa työskentelysi ajan.

Työskentely kolmansissa maissa kerryttää työssäoloehtoa ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseessä on suomalaisen työnantajan palveluksessa lähetettynä työntekijänä tehty työ.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!