Soviteltu ansiopäiväraha

Työttömyysaikana tehdyt työt huomioidaan ansiopäivärahan maksamisessa pääsääntöisesti silloin, kun tehdystä työstä maksetaan palkkaa.

Jos olet työllistynyt osittain, sinulla saattaa olla oikeus soviteltuun päivärahaan. Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, jos:

  • saat tuloa osa-aikaisesta työstä (ei kuitenkaan, jos osa-aikaisuus perustuu omasta aloitteestasi tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen)
  • päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi
  • saat tuloa enintään 2 viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä
  • saat tuloa enintään 2 viikkoa kestävästä päätoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä
  • saat tuloa TE-toimiston sivutoimiseksi katsomasta yritystoiminnasta.

Lisäksi edellytetään, että olet kokoaikatyön hakijana työ- ja elinkeinotoimistossa, TE-toimisto on antanut sinusta kassalle esteettömän työvoimapoliittisen lausunnon ja täytät yleiset ansiopäivärahan myöntämisen edellytykset.

Työttömyyskassa voi maksaa sinulle soviteltua ansiopäivärahaa, jos työaikasi on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Työaikaa tarkastellaan osa-aikatyön ja enintään 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön kohdalla joko 4 kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Lomautustilanteissa työaikatarkastelu tapahtuu kalenteriviikoittain. Tarkastelussa otetaan huomioon sekä työaikapankkiin säästetty, että palkallisena vapaana pidetty aika. Sivutoimisten yrittäjien kohdalla työaikatarkastelua ei tehdä.

Yli 2 viikkoa kestävä kokoaikatyö ei kuulu sovittelun piiriin, eikä ansiopäivärahaa makseta tällaisen työsuhteen ajalta.

Päivärahaa ei makseta myöskään yli 2 viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan tai oman työn ajalta. Poikkeuksena tästä on kuitenkin tilanne, jossa yritystoiminta tai omassa työssä työllistyminen on aloitettu työttömänä ollessa. Tällöin päivärahan maksamista voidaan jatkaa 4 kuukauden ajan toiminnan aloittamisesta lukien, ennen kuin TE-toimisto arvioi, katsotaanko yritystoiminta pää- vai sivutoimiseksi. Sinun tulee kuitenkin ilmoittaa yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistoon ja pitää työnhakusi voimassa, jotta voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista kassasta. Ilmoita kassalle yritystoiminnasta ansaitsemasi tulot, sillä ne vähentävät ansiopäivärahasi määrää sovitellun päivärahan säännösten mukaisesti.

Omalla työllä tarkoitetaan työttömyysturvassa lähinnä sellaista työtä, jota ei tehdä ansaintatarkoituksessa, kuten läheisensä omaishoitajana toimimista tai apurahalla työskentelyä. Ilmoita oman työn aloittamisesta sekä TE-toimistolle, että työttömyyskassalle. Oman työn luonteesta riippuu, millainen lausunto TE-toimistolta tarvitaan ja miten oman työn tekeminen vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen. Esimerkiksi läheisen omaishoidosta maksettua palkkiota ei sovitella päivärahaan.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!