Työskentely EU/ETA-sopimusmaassa tai Sveitsissä

Ruotsissa ja Tanskassa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksaminen edellyttää Suomen tavoin jäsenyyttä työttömyyskassassa. Sinun kannattaa siis liittyä heti Ruotsissa ja Tanskassa työttömyyskassan jäseneksi, jotta ansiosidonnainen työttömyysturvasi jatkuu. Ota yhteyttä paikalliseen työttömyyskassaan saadaksesi tarkempia neuvoja liittymisestä ja siihen liittyvistä edellytyksistä ja määräajoista.

Muissa EU/ETA-sopimusmaissa ja Sveitsissä tulet vakuutetuksi pääsääntöisesti työskentelysi kautta.

EU/ETA-sopimusmaassa tehdyn työn huomioiminen Suomen työssäoloehdossa

Suomeen palatessasi voit siirtää toisen EU/ETA-sopimusmaan, Sveitsin tai Britannian vakuutus- ja työskentelykautesi U1-lomakkeella. Lomakkeen saat työskentelyvaltiosi työvoimaviranomaisilta. Lomake kannattaa pyytää, kun vielä oleskelet kohdemaassa.

Toisessa EU/ETA-sopimusmaassa, Sveitsissä tai Britanniassa kertyneen työskentely- ja vakuutusjakson lukeminen ansiopäivärahan työssäoloehtoon edellyttää ainakin että:

  • olet työskennellyt Suomessa ennen työttömyyttä vähintään neljä viikkoa tai toiminut Suomessa yrittäjänä vähintään neljä kuukautta ja
  • olet liittynyt takaisin suomalaiseen työttömyyskassaan kuukauden sisällä siitä, kun työttömyysvakuutuksesi edellisessä työskentelyvaltiossa päättyi.

Neljän viikon työskentelyä tai neljän kuukauden yrittäjänä toimimista Suomessa ei kuitenkaan edellytetä, jos olet niin sanottu pohjoismainen paluumuuttaja eli olet viimeksi työskennellyt pohjoismaassa ja ollut viimeisen viiden vuoden aikana Suomessa työssä tai saanut Suomessa työttömyyspäivärahaa. Näissä tapauksissa sinulla on kuukauden sijaan kahdeksan viikkoa aikaa liittyä suomalaiseen työttömyyskassaan. Suositeltavaa on liittyä heti.

Mikäli haet työttömyysetuutta toisen EU/ETA-sopimusmaan tai Sveitsin työttömyysvakuutuksesta, tarvitset Suomesta U1-lomakkeen ulkomaisia viranomaisia varten. Voit pyytää U1-lomaketta kassalta täyttämällä oheisen pyynnön ja toimittamalla siinä listatut asiakirjakopiot.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!