Ajankohtaista

Ansiopäivärahaan ja muihin kassan maksamiin etuuksiin korotus elokuussa

Eduskunta on hyväksynyt eräisiin kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin kohdistuvan ylimääräisen indeksikorotuksen vuodelle 2022. Indeksikorotuksen myötä ansiopäivärahan, vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen määrä nousee jonkin verran. Korotus vaikuttaa ajalta…

Hakemusten käsittelytilanne Erkossa

Vanhimman käsittelemättömän alkavan hakemuksen saapumispäivä: 20.6.2022 Käsittelyvuoroa odottavien alkavien hakemusten määrä yhteensä: 203 Vanhimman käsittelemättömän sovitellun hakemuksen saapumispäivä 27.6.2022 Käsittelyvuoroa odottavien soviteltujen hakemusten määrä yhteensä:…

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli voimaan 2.5.2022 lukien

Toukokuun alussa 2.5.2022 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä TE-toimistot ja kuntakokeiluun osallistuvat kunnat ottavat käyttöön uudenlaisen asiakaspalvelumallin. Uudesta asiakaspalvelumallista käytetään myös nimitystä pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Mallin tarkoituksena…