Ajankohtaista

Hakemusten käsittelytilanne ja yhteydenotot kassaan

Käsittelemme tällä hetkellä viikolla 3 kassaan saapuneita sovitellun päivärahan jatkohakemuksia ja viikolla 3 saapuneita, ensimmäistä kertaa työttömiksi jääneiden ansiopäivärahahakemuksia (ns. alkavia hakemuksia). Alkaviksi hakemuksiksi katsotaan…

Erkon jäsenmaksu vuonna 2020

Finanssivalvonta on vahvistanut Erkon jäsenmaksuksi vuodelle 2020 65,00 euroa/vuosi. Erkon yksilöjäsenet saavat jäsenmaksulaskun postitse tammi-helmikuun 2020 aikana. Jos liityt tai eroat kesken vuotta, jäsenmaksu peritään…

Työttömyysturvaan muutoksia 1.1.2020 lukien

Aktiivimalli poistuu 1.1.2020 Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen aktiivimallin purkamisesta. Aktiivimallin kumoamista koskeva lakimuutos astuu voimaan 1.1.2020 lukien. Tämä tarkoittaa, että työttömyysetuuden saajien aktiivisuutta ei…