Vuorottelukorvauksen hakeminen

Selvitykset TE-toimistoon

Ennen vuorotteluvapaan alkamista TE-toimistoon tulee toimittaa kopio työnantajan kanssa tekemästäsi vuorotteluvapaasopimuksesta. Vuorotteluvapaasopimuslomakkeen saat TE-toimistosta, tai voit tulostaa sen kotisivuiltamme. Vuorotteluvapaasopimus laaditaan kolmena samansisältöisenä kappaleena, joista yksi on tarkoitettu TE-toimistolle, yksi työnantajalle ja yksi työttömyyskassalle. Varmista ennen vuorotteluvapaalle jäämistä, että TE-toimisto on saanut vuorottelusopimuksesi.

Vuorotteluvapaasopimuksen lisäksi TE-toimistolle täytyy toimittaa ennen vuorotteluvapaasi alkamista tai viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että työnantajasi on palkannut sijaisen vuorotteluvapaasi ajaksi.

Ennen vuorotteluvapaan alkamista TE-toimistolle on toimitettava myös työnantajasi laatima selvitys palkattomista poissaoloistasi välittömästi vuorotteluvapaata edeltävien 13 kuukauden ajalta (esim. 13 kuukauden palkkatodistus tai muu vastaava työnantajan laatima selvitys). Selvityksestä tulee ilmetä, onko työaikasi kyseisenä aikana ollut vähintään 75 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Tarkista muutama päivä ennen vuorotteluvapaasi alkamista TE-toimistosta, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet TE-toimistoon.

Vuorottelukorvaushakemus liitteineen kassaan

Hae vuorottelukorvausta työttömyyskassasta 3 kuukauden sisällä vuorotteluvapaasi alkamisesta. Vuorottelukorvaushakemuksen saat lähetettyä joko verkkoasioinnin sähköisellä lomakkeella tai tulostamalla lomakkeen kotisivuiltamme ja lähettämällä täytetyn lomakkeen kassalle joko postitse tai kotisivujen “Lähetä liitteitä” -toiminnon kautta. Lähetä hakemus kassalle ajoissa: Yli 3 kuukautta vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen kassaan saapunut hakemus hylätään myöhästyneeltä osin. Vuorottelukorvaushakemuksen saa työttömyyspäivärahahakemuksesta poiketen lähettää kassaan jo etukäteen, ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Liitä hakemukseen kopio vuorottelusopimuksesta ja palkanlaskijan laatima palkkatodistus vähintään 52 viikon ajalta vuorotteluvapaatasi välittömästi edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta.

Esimerkki
Jos vuorotteluvapaa alkaa 6.4.2020 ja palkanmaksujakso on kalenterikuukausi, tulee kassalle toimittaa palkkatodistus ajalta 1.4.2019-31.3.2020. (Vaihtoehtoisesti myös aikaa 1.4.2019-5.4.2020 koskeva palkkatodistus käy.)

Liitä hakemukseen myös

  • kopio viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen (ei yrityksen) verotuksen verotuspäätöksestä erittelyosineen, jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa, tai omistat maa- tai metsätilan. Ilmoita yritystoiminnastasi (maa- tai metsätila mukaan lukien) myös TE-toimistolle, jotta saat vuorottelukorvauksen maksamista varten tarvittavan, yritystoimintaasi koskevan työvoimapoliittisen lausunnon.
  • kopio sosiaalietuuden myöntöpäätöksestä, jos saat vuorotteluvapaan aikana eläkettä tai muuta sosiaalietuutta tai perheellesi maksetaan lasten kotihoidontukea. Jos perheesi saa lasten kotihoidontukea, merkitse hakemukseen tieto, kuka hoitaa lasta. Täytä lisäksi selvitys lasten kotihoidontuesta.
  • kopio verokortista, jos olet hankkinut muutosverokortin etuutta varten,
  • kopio työsopimuksesta ja kuukausittain joko palkanlaskijan kirjoittama palkkatodistus tai kopio palkkalaskelmasta, jos työskentelet toiselle työnantajalle vuorotteluvapaasi aikana.

Jos et kuulu työttömyyskassaan tai et täytä kassan 26 kalenteriviikon jäsenyysedellytystä, hae vuorottelukorvausta Kelasta. Vuorottelukorvauksen määrä lasketaan tällöin peruspäivärahasta ilman lapsikorotuksia.