Jos haluat vuorotteluvapaalle, toimi nopeasti! Vuorotteluvapaalle ei voi jäädä enää 1.8.2024 lähtien

Eduskunta on hyväksynyt vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevan hallituksen esityksen. Lakimuutoksen myötä vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan 1.8.2024 alkaen. Lakkauttamista koskevan siirtymäsäännöksen mukaan lakkauttaminen astuu voimaan siten, että vuorotteluvapaan voi aloittaa vielä 31.7.2024 saakka. Kyseiseen päivään mennessä alkanut vuorotteluvapaa voi jatkua koko 180 kalenteripäivän enimmäiskeston ajan.

Vuorotteluvapaa lyhyesti

Vuorotteluvapaa tarkoittaa sitä, että pitkän työuran omaava henkilö jää työstä vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja työnantaja palkkaa samalle ajalle työttömän työnhakijan. Vuorotteluvapaata voi pitää 100-180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvaus on suuruudeltaan 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon olisi oikeus työttömänä ollessa.

Vuorottelukorvauksen saamisen ehdot

Voit saada vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta, jos viimeistään 31.7.2024

  • aloitat vuorotteluvapaan,
  • toimitat TE-toimistolle vuorottelusopimuksen ja
  • vuorotteluvapaasi sijaisen työsopimus alkaa.

Lisäksi edellytetään, että

  • sinulle on ennen vuorotteluvapaan alkamista kertynyt vähintään 20 vuotta eläkevakuutettua työhistoriaa,
  • olet välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Tähän ajanjaksoon voi sisältyä yhteensä enintään 30 päivää palkatonta poissaoloa. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan työssäoloon,
  • työaikasi on vähintään 75 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta,
  • olet tehnyt työnantajasi kanssa sopimuksen vuorotteluvapaalle jäämisestä,
  • ikäluokkasi alimpaan eläkeikään on yli kolme vuotta,
  • työnantajasi palkkaa vuorotteluvapaasi ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, joka täyttää vuorotteluvapaalain sijaiselle asettamat edellytykset ja
  • TE-toimisto antaa kassalle vuorotteluvapaatasi koskevan esteettömän lausunnon.

Tarkempia tietoja vuorotteluvapaan edellytyksiin, vuorottelukorvauksen hakemiseen ja korvauksen suuruuteen liittyvistä asioista löydät kotisivujemme Vuorotteluvapaa -osiosta.