Arkipyhäpäivät ja lomautus

Arkipyhäkorvausten maksaminen vaikuttaa maksettavien etuuspäivien määrään kokoaikaisesti tai lyhennetylle työviikolle lomautettujen osalta aloilla, joilla maksetaan erillistä arkipyhäkorvausta. Arkipyhäkorvauspäivä on työttömyysturvalaissa tarkoitettu korvauspäivä ja työttömyysturvalain mukaan työttömyysetuuspäivien sekä työ-, omavastuu- ja korvauspäivien lukumäärä kunakin kalenteriviikkona saa olla yhteensä enintään viisi.

Esimerkki 1
Henkilö on lomautettuna ajan 2.4.–6.4.2012 eli maanantaista perjantaihin. Lauantai ja sunnuntai ovat normaalisti ja nyt henkilön palkattomia vapaapäiviä. Työnantaja maksaa hänelle kuitenkin kokoaikatyöhön perustuvan arkipyhäkorvauksen pitkäperjantailta 6.4.2012. Henkilölle maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa, mutta sitä maksetaan vain neljältä päivältä.

Joidenkin yksityisen sektorin työehtosopimusten määräykset voivat johtaa siihen, ettei lomautuksen ajalle sijoittuvan arkipyhän osalta tehdä vähennystä palkkaan, koska arkipyhä ei ole työpäivä. Työttömyyspäiväraha evätään näissä tapauksissa arkipyhäpäivältä.

Niillä aloilla, joilla ei makseta erillistä arkipyhäkorvausta, mutta arkipyhän sijoittuminen lomautuksen ajalle vähentää henkilölle maksettavaa palkkaa, työttömyyspäiväraha maksetaan normaalisti ilman arkipyhästä johtuvia poikkeuksia. Arkipyhän sijoittuminen lomautuksen ajalle ei tällöin vaikuta maksettavien etuuspäivien määrään.

Esimerkki 2
Henkilö on ollut lomautettuna 2.1.2012 lukien siten, että hän työskentelee vain yhtenä päivänä viikossa perjantaisin. Lomautusviikolle 2.4.–6.4.2012 ajoittuu perjantaille arkipyhäpäivä 6.4.2012. Henkilö työskentelee alalla, jolla ei makseta erillistä arkipyhäkorvausta, mutta työnantaja vähentää viikolta vain neljän päivän palkan, koska 6.4. on työehtosopimuksen mukaan arkipyhä, jolta ei makseta palkkaa. Koska henkilöllä ei ole päivältä 6.4. työttömyydestä aiheutuneita taloudellisia menetyksiä, hänelle ei makseta työttömyyspäivärahaa tuolta päivältä.