Lomautus

Lomautuksella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai, jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän joko määräaikaisesti tai toistaiseksi. Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisesti tai lyhentämällä työntekijän päivittäistä tai viikoittaista työaikaa.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Työnantaja ei voi yleensä lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Jos sinulla on määräaikainen työsuhde, voit saada ansiopäivärahaa vain siinä tapauksessa, että työskentelet toisen henkilön sijaisena ja lomautus koskisi myös sijaistamaasi henkilöä. Määräaikaisessa virkasuhteessa oleva sen sijaan voidaan lomauttaa, jos lomautus perustuu tuotannollisiin tai taloudellisiin syihin.

Lomautukseen rinnastettava syy

Voit saada työttömyyspäivärahaa myös lomautukseen rinnastettavan syyn ajalta. Lomautukseen rinnastettavia syitä ovat tilanteet, joissa

  • työnteko estyy työntekijästä tai työnantajasta riippumattomasta syystä (esim. työpaikkaa kohdannut tulipalo, poikkeuksellinen luonnontapahtuma)
  • työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä on sovittu työsuhteen alkaessa (koskee mm. joitakin koulunkäyntiavustajia ja tuntiopettajia)
  • virkamies on pidätetty virastaan.

Jos kuitenkin olet alun perin suostunut vaihtelevaan työaikaan (esim. 0-40 tuntia viikossa), sinulla ei ole oikeutta päivärahaan lomautuksen perusteella. Sinulla saattaa kuitenkin olla tällöin oikeus soviteltuun päivärahaan osa-aikatyön perusteella.

Jos sinut lomautetaan, toimi näin

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänäsi. Työnhaun voit käynnistää jo ennen kuin lomautuksesi alkaa. Käynnistettyäsi työnhaun, pidä työnhaku voimassa työvoimaviranomaisen ohjeiden mukaan. Työttömyyskassa voi ottaa omavastuuaikaa ja/tai maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jolloin työnhakusi on ollut voimassa.

Noin kahden viikon lomautuksen jälkeen voit hakea työttömyyskorvausta joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenenä lähetät ansiopäivärahahakemuksesi Erkoon. Voit hakea ansiopäivärahaa verkossa tai lähettää ansiopäivärahahakemuksen postitse työttömyyskassaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Asianmukaisesti täytetty hakemus jouduttaa käsittelyä.

Täytä hakemus ensimmäisestä lomautuspäivästäsi lähtien, jotta kassa voi huomioida mahdollisen omavastuuajan. Lomautuksen jatkuessa lähetä hakemukset aina kalenterikuukausittain. Merkitse hakemukseen kuitenkin tilanteesi aina kokonaisten kalenteriviikkojen osalta, vaikka kuukausi alkaisi tai päättyisi kesken kalenteriviikon. Hae ansiopäivärahaa 3 kuukauden sisällä lomautuspäivistä, joita hakemus koskee. Yli 3 kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.

Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista, työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista (mm. työssäolo, ansaitut palkat, yritystoiminta, erilaiset palkkiot, opiskelu, sairausloma ja perheellesi maksetut sosiaalietuudet) päivärahahakemuksella työttömyyskassaan. Ilmoita muutoksista tarvittaessa myös työ- ja elinkeinotoimistoon (mm. jos on kyse työllistymisestä, yritystoiminnasta, opiskelusta tai sairauslomasta).

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuminen lomautustilanteessa

Lomautettujen tulee työttömyysetuutta saadakseen käynnistää itse työnhakunsa TE-toimistossa. Työnhaku käynnistetään ensisijaisesti TE-palveluiden Oma asioinnissa, pankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla tunnistautuen. Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit käynnistää työnhaun ainoastaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!