Työnhaku EU/ETA-sopimusmaassa tai Sveitsissä

Mikäli olet päivärahan saajana, voit TE-toimiston antaman hyväksyvän lausunnon turvin lähteä työnhakuun toiseen EU/ETA-sopimusmaahan tai Sveitsiin. Britannian EU-eron myötä mahdollisuus lähteä työnhakuun Britanniaan on päättynyt pääsääntöisesti 1.1.2021. Lisätietoa asiasta löydät tästä Työttömyyskassojen yhteisjärjestön artikkelista.

Ennen lähtöä

  • Muista ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle (TE-toimisto) työnhakuun lähdöstä EU/ETA-maahan.
  • TE-toimisto antaa kassalle EU-työnhakua koskevan lausunnon.
  • Pyydä kassasta U2-asiakirja mielellään vähintään kaksi viikkoa ennen lähtöpäivää. Ota U2-asiakirja mukaasi työnhakumaahan.
  • Jotta työnhakuun voi lähteä, sinun tulee olla EU/ETA-kansalainen, kokonaan työtön ja työttömyyden on tullut ennen lähtöä kestää vähintään neljä viikkoa. TE-toimisto voi tarvittaessa päättää lyhyemmästäkin ajasta.

Ansiopäiväraha EU-työnhauan ajalta

  • Voit olla EU-maassa työnhakijana ansiopäivärahaoikeudella enintään kolme kuukautta. Poikkeustapaukset, kuten sairaus tai ylivoimainen este palata kotimaahan, voivat pidentää kolmen kuukauden enimmäisaikaa, mutta päivärahaa ei makseta pidemmältä ajalta kuin kolmelta kuukaudelta. Esitä tarvittaessa esim. sairauslomatodistus TE-toimistolle heti Suomeen palattuasi.
  • EU-maassa työnhakijana ollessasi sinulle maksetaan samalla tavoin ansiopäivärahaa kuin Suomessa, mikäli päivärahan saamisen edellytykset täyttyvät. Jotta päivärahaa voidaan maksaa, sinun tulee lähettää kassalle jatkohakemus.
  • Jatkohakemus lähetetään sähköisesti kassan verkkoasioinnin kautta. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa jatkohakemuksen kassalle postitse.

Työnhakumaassa

  • Saadaksesi ansiopäivärahaa EU-työnhaun ajalta U2-asiakirjaan merkitystä ensimmäisestä maksupäivästä lukien, sinun tulee ilmoittautua työnhakumaan työvoimaviranomaiselle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähtöpäivästä, lähtöpäivä mukaan lukien. Viimeinen ilmoittautumispäivä on merkitty U2-asiakirjaan. Mikäli ilmoittaudut työnhakijaksi määräajan jälkeen, voidaan ansiopäiväraha maksaa vasta ilmoittautumispäivästä lukien. Mikäli et ole ehtinyt saada U2-lomaketta, ilmoittaudu silti työnhakijaksi paikalliselle työvoimaviranomaiselle ja toimita lomake jälkikäteen.
  • Ilmoittautuessasi esitä U2-asiakirja työnhakumaan viranomaiselle. Työnhakumaan viranomainen ilmoittaa kassalle ilmoittautumispäivän, minkä perusteella ansiopäivärahaa voidaan maksaa.
  • Mikäli saat työnhakumaasta työtä (myös satunnaista), ilmoita siitä heti paikalliselle työvoimaviranomaiselle ja kassalle.

Paluu kotimaahan

  • Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon välittömästi palattuasi Suomeen.
  • Jos olet EU-työnhaussa yli kolme kuukautta, myöhässä ilmoittautuminen saattaa aiheuttaa ansiopäivärahaoikeuden menettämisen. Päivärahaa voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun olet ollut työssä tai työ- ja elinkeinoviranomaisen osoittamassa koulutuksessa vähintään neljä viikkoa.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!