Poissaolo työllistymistä edistävästä palvelusta

Jos osallistut työllistymistä edistävänä palveluna toteutettuihin omaehtoisiin opintoihin tai työvoimakoulutukseen, ei sinun tarvitse ilmoittaa poissaoloista kassalle koulutuksen virallisia loma-aikoja lukuunottamatta.

Jos osallistut muuhun TE-palveluun (valmennus, kokeilu tai kuntouttava työtoiminta) ja olet poissa palvelusta, ilmoita aina poissaolosta työttömyyskassalle ansiopäivärahahakemuksessasi. Ilmoita kassalle myös poissaolosi syy.

Etuuksien maksaminen valmennuksen, kokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan poissaolopäiviltä

Kulukorvausta ei makseta palvelun poissaolopäiviltä. Ansiopäivärahaa voidaan poissaolopäivältä maksaa, jos poissaololle on hyväksyttävä syy:

  • Jos poissaolosi johtuu omasta sairaudestasi, voit olla omalla ilmoituksellasi poissa palvelusta enintään 3 peräkkäistä päivää. Jos sairautesi kestää yli 3 päivää, on sinun toimitettava työttömyyskassalle lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus, saadaksesi ansiopäivärahaa poissaolopäiviltä. Jos et toimita kassalle lääkärintodistusta, hylätään ansiopäivärahasi 4. poissaolopäivästäsi lukien. Poissaolopäiviltä ei makseta kulukorvausta.
  • Jos poissaolosi johtuu alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, voit olla omalla ilmoituksellasi poissa palvelusta enintään 4 peräkkäistä päivää. Lääkärintodistusta ei tällaisessa tilanteessa tarvitse toimittaa työttömyyskassalle. Jos alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli 4 päivää, hylätään ansiopäivärahasi 5. poissaolopäivästäsi lukien. Poissaolopäiviltä ei makseta kulukorvausta.
  • Jos poissaolosi johtuu työhaastattelusta tai muusta tähän rinnastettavasta (työllistymiseen liittyvästä) syystä tai julkisen luottamustoimen hoitamisesta, maksetaan poissaolopäivältä ansiopäiväraha ilman kulukorvausta.

Jos palvelusta poissaolot ovat toistuvia, saattaa TE-toimisto keskeyttää palvelun, jos palvelulle asetetut tavoitteet eivät poissaolojen vuoksi täyty.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!