Ansiopäivärahan hakeminen

 1. Kun jäät työttömäksi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden verkkoasioinnissa viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Muista pitää työnhakusi voimassa. Työttömyyskassa maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jona työnhakusi on voimassa. Noin 2 viikon työttömyyden jälkeen voit hakea ansiopäivärahaa verkossa tai lähettää ansiopäivärahahakemuksen työttömyyskassaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Asianmukaisesti täytetty hakemus jouduttaa käsittelyä.
 2. Liitä hakemukseen:
  • Palkanlaskijan kirjoittama palkkatodistus työttömyyttä edeltäneiden vähintään 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon työssäoloajalta. Mahdolliset lomarahat, lomakorvaukset ja muut poikkeavat erät (mm. mahdollinen tukipaketti ja tulospalkkiot ansainta-aikoineen) tulee eritellä palkkatodistuksessa. Vaihtoehtoisesti voit liittää hakemukseen kopiot palkkakuiteistasi, jos edellä mainitut erät on niissä eritelty.
  • Kalenteriviikkokohtainen selvitys työajasta ja palkasta, jos työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä on vaihdellut.
  • Kopio irtisanomisilmoituksesta ja mahdollisesta työsuhteen päättämissopimuksesta.
  • Kopio työsopimuksesta tai virkamääräyksestä.
  • Kopio verokortista, jos olet hankkinut portaikko- tai muutosverokortin
  • Päätös raskaus-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan, kotihoidontuen, eläkkeen tai muun etuuden maksamisesta. Jos perheesi saa lasten kotihoidontukea, merkitse hakemukseen tieto, kuka hoitaa lasta. Täytä lisäksi selvitys lasten kotihoidontuesta.
  • Palkkatodistus tai -laskelma osa-aikatyön palkasta tai muista tuloistasi hakujaksolla.
  • Kopio viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuksen (ei yrityksen) verotuspäätöksestä, jos sinulla on yritystoimintaa, tai omistat maa- tai metsätilan. Muista myös ilmoittaa yritystoiminnastasi tai maa- tai metsätilan omistamisesta TE-toimistolle, jotta saat asiasta tarvittavan lausunnon.
  • Kopio tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta, josta ilmenee päätoimisten opintojesi kesto, jos olet opiskellut juuri ennen työttömyyttä.
 3. Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista, työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista (mm. työssäolo, ansaitut palkat, yritystoiminta, erilaiset palkkiot, opiskelu, sairausloma ja perheellesi maksetut sosiaalietuudet) päivärahahakemuksella työttömyyskassaan. Ilmoita muutoksista tarvittaessa myös työ- ja elinkeinotoimistoon (mm. jos on kyse työllistymisestä, yritystoiminnasta, opiskelusta tai sairauslomasta).

Hakuaika

Hae ansiopäivärahaa 3 kuukauden sisällä työttömyyspäivistä, joita hakemus koskee. Yli 3 kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.

Voit hakea ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran, kun olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 2 viikkoa. Työttömyyden jatkuessa täytä hakemus aina kalenterikuukausittain tai 4 täydeltä kalenteriviikolta. Jos teet osa-aikatyötä tai sinulla on esim. maatalous- tai muuta yritystuloa, täytä päivärahahakemukset kalenterikuukauden jaksoissa jälkikäteen.

Hakurytmisi pysyy samana (4 kalenteriviikkoa tai kuukausi) kuin aiemmin, vaikka työttömänä ollessasi ottaisit vastaan enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai menisit TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun.

Tutustu myös sivulla “jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan” annettuihin hakuohjeisiin.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!