Jos sairastut vuorotteluvapaalla

Vuorotteluvapaan aikaiset lyhyet sairauslomat tai sairauspäivät eivät vaikuta vuorottelukorvauksen maksamiseen. Jos sairauslomasi kestää yli 10 päivää, voit hakea Kelasta sairauspäivärahaa.

Kelan sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä + 9 arkipäivää lauantait mukaanlukien (eli yhteensä 10 päivää). Työttömyyskassa voi jatkaa vuorottelukorvauksen maksamista sairauspäivärahan omavastuuajan.

Vuorotteluvapaan katsotaan  jatkuvan normaalisti, vaikka vapaalla ollessasi saisitkin vuorottelukorvauksen sijaan Kelan sairauspäivärahaa. Vuorotteluvapaa ei siis pääty tai keskeydy, jos vuorottelukorvausta ei makseta sairauspäivärahan maksamisen johdosta.