Työllistymistä edistävät palvelut

Kun jäät työttömäksi, sinulla on erilaisia vaihtoehtoja parantaa työllistymismahdollisuuksiasi. TE-toimisto voi ohjata sinut työllistymistä edistävään palveluun, jonka ajalta työttömyyskassa voi maksaa työttömyysetuutta. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat:

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • kokeilu (työkokeilu työpaikalla tai koulutuskokeilu oppilaitoksessa)
  • työvoimakoulutus
  • työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu
  • kotoutumistuella tuettu maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu
  • kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta.

Voit saada työllistymistä edistävän palvelun ajalta sitä työttömyysetuutta, johon olisit oikeutettu työttömänä ollessasi. Jos täytät ansiopäivärahan myöntämisen edellytykset, saat palvelun ajalta ansiopäivärahaa. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta voidaan useimmissa tapauksissa maksaa päivärahaan korotettua ansio-osaa sekä verotonta kulukorvausta TE-toimiston lausunnon mukaisesti.

Huom! TE-toimisto antaa aina työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon työnhakijan osallistumisesta laissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun. Jos osallistut sellaiseen palveluun, josta TE-toimisto ei anna kassalle lausuntoa, ei kyseessä ole lain tarkoittama työllistymistä edistävä palvelu, eikä palvelun ajalta makseta korotettua ansio-osaa tai kulukorvausta.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettava ansiopäiväraha kuluttaa ansiopäivärahan maksamisen 300/400/500 päivän enimmäisaikaa. Työttömyysetuutta voidaan maksaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssista tai omavastuuajasta huolimatta.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!