Lyhennetty työpäivä

Jos päivittäistä työaikaasi lyhennetään ja palkkaasi vähennetään työajan lyhennystä vastaavasti, voit saada soviteltua ansiopäivärahaa niiltä kalenteriviikoilta, joiden aikana työajan lyhennys on toteutunut. Sinua koskevat samat sovitellun päivärahan saamisen edellytykset kuin työttömiäkin, mutta työaikaa tarkastellaan sovittelutilanteessa kalenteriviikoittain. Työaikasi ei saa ylittää kalenteriviikon aikana 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Jos työaikasi ylittää 80 %, ei sinulla ole oikeutta päivärahaan kyseiseltä kalenteriviikolta.

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, merkitse päivärahahakemuksiin työtilanteesi aina kokonaisten kalenteriviikkojen osalta. Merkitse työtilanteesi kalenteriviikoittain myös silloin, kun haet lomautuksen perusteella soviteltua päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa ja kuukausi alkaa tai päättyy kesken kalenteriviikon.