Lyhennetty työpäivä

Jos tekemäsi kokoaikatyön päivittäistä työaikaa lyhennetään lomautuksella ja palkkaasi vähennetään tätä työajan lyhennystä vastaavasti, voit saada kassalta soviteltua ansiopäivärahaa. Sinua koskevat samat sovitellun päivärahan saamisen edellytykset kuin työttömiäkin. Työaikaasi tarkastellaan sinulle maksettujen työtuntien perusteella sillä hakujaksolla, jonka aikana sinulle maksetaan palkkaa. Jos sinulle maksettujen työtuntien määrä hakujakson aikana ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta, ei sinulla ole oikeutta ansiopäivärahaan kyseiseltä hakujaksolta.

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, merkitse päivärahahakemuksiin työtilanteesi aina kokonaisten kalenteriviikkojen osalta. Merkitse työtilanteesi kalenteriviikoittain myös silloin, kun haet lomautuksen perusteella soviteltua päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa ja kuukausi alkaa tai päättyy kesken kalenteriviikon.