Uuden työssäoloehdon kertyminen

Huom! Työttömyysturvalakiin on tehty muutoksia. Muutosten myötä 2.9.2024 lähtien työssäoloehto ja jäsenyysehto ovat pituudeltaan 12 kk, eli noin 52 viikkoa ja työssäoloehtoa kertyy työstä maksetun palkan perusteella.

Työttömyyskassa seuraa uuden työssäoloehdon kertymistä, kun saat ansiopäivärahaa. Lähtökohtaisesti jokainen kalenteriviikko, jona työskentelet työ- tai virkasuhteessa vähintään 18 tuntia (lainsäädännöissä tarkoitetuilla opetusaloilla 8 tuntia), kerryttää uutta työssäoloehtoa. Työssäoloehdon kertymisessä on kuitenkin erinäisiä poikkeuksia mm. palkkatukityön ja 60 vuotta täyttäneiden, työllistämisvelvoitteen piirissä olevien henkilöiden osalta. Lue lisää työssäoloehdon kertymisestä.

Jos sinulle on edellisen päivärahan määrittelyn jälkeen kertynyt uudet 26 työssäoloehdon täyttävää viikkoa 28 kuukauden sisällä, täyttyy sinulla työssäoloehto uudelleen. Työssäoloehdon täyttyessä uudelleen, ansiopäivärahan enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta, vaikka et olisi vielä ehtinyt saada päivärahaa täydeltä enimmäismaksuajalta (300/400/500 päivältä).

Täyttäessäsi uudelleen 26 kalenteriviikon työssäoloehdon, tutkii kassa, tuleeko päivärahasi määrä laskea uudelleen ja tuleeko sinulle asettaa seitsemän arkipäivän työttömyyttä vastaava omavastuuaika. Jos päivärahasi tasoa ei määritellä uudelleen, jatkuu maksaminen aiemman suuruisella päivärahalla.

  • Päivärahaa ei määritellä uudelleen
    • jos ensimmäinen maksettava päivä olisi vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja
    • jos päiväraha on laskettu uudelleen edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.
  • Omavastuuaikaa ei aseteta
    • jos ensimmäinen maksettava päivä olisi vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja
    • jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Jos päivärahasi määrä lasketaan uudelleen, uudelleenmäärittely tehdään uusien työssäoloehdon täyttävien viikkojen aikana ansaitsemiesi palkkojen perusteella. Uusi täysimääräinen ansiopäivärahasi on kuitenkin vähintään 80 % edellisestä täydestä ansiopäivärahastasi (ns. suojasääntö), edellyttäen, että ansiopäivärahan enimmäisaikalaskuriasi ei ollut ehditty maksaa täyteen. Jos olet jo saanut ansiopäivärahaa täydet 300/400/500 päivää, ei 80 %:n suojasääntö koske sinua. Saat päätöksen uudesta ansiopäivärahan määrästä ja omavastuuajasta, kun työttömyyskassa maksaa päivärahaa ensimmäisen kerran uuden omavastuuajan täytyttyä.

58 vuotta täyttäneiden päivärahan tason suojaus

Edellä kerrottu sääntö, jonka mukaan päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, jos edellisen enimmäisajan alkamisesta ei ole kulunut vuotta ja perustepalkka on tuolloin määritelty, koskee myös 58 vuotta täyttäneitä.

Jos päivärahan perustepalkka kuitenkin tulee uudelleen määriteltäväksi, päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, jos olet täyttänyt työssäoloehdon 58 vuotta täytettyäsi ja uusien tulojesi perusteella laskettu palkkasi ei ole aiempaa perustepalkkaa suurempi.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!