Jäsenyys

Työttömyyskassaan voi liittyä jäseneksi suoraan tai jonkin ammattiliiton kautta. Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon kuuluu tällä hetkellä noin 91 000 jäsentä. Suurin osa jäsenistä kuuluu kassaan ammattiliiton kautta. Yksilöjäseniä Erkossa on noin 6 000.

Erkon sääntöjen mukaan kassan jäseneksi pääsee palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka on korkea- tai vastaavan muun erityiskoulutuksen saanut tai opiskelee tällaisen koulutuksen saadakseen.

Jos haluat liittyä Erkoon oman alasi ammattijärjestön kautta, ota suoraan yhteyttä ammattijärjestöön.  Ammattijärjestöstä saat mm. palkkaedunvalvontaa sekä neuvontaa yksittäisissä työsuhteen ongelmatilanteissa. Työttömyyskassa voi neuvoa vain työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyvissä kysymyksissä. Ammattijärjestöjen kotisivuilta löydät ohjeet jäseneksi liittymiseen. Ilmoita järjestöön liittyessäsi, että haluat liittyä jäseneksi myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon.

Jos haluat liittyä Erkon yksilöjäseneksi, voit täyttää sähköisen jäsenyyshakemuslomakkeen tai voit tulostaa, täyttää ja toimittaa Pdf-muotoisen jäsenyyslomakkeen kassalle postitse osoitteeseen Erko, Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki. Liitä jäsenyyshakemukseesi

  • kopio tutkintotodistuksesta tai opintorekisteriotteesta, jos et ole vielä valmistunut ja
  • kopio hakuhetkeen kohdistuvasta palkkalaskelmasta tai työ- tai virkasopimuksesta tai näitä vastaavasta dokumentista.

Jäsenmaksu

Jos kuulut Erkoon ammattijärjestön kautta, järjestösi perii sinulta kassan jäsenmaksun liiton jäsenmaksun yhteydessä. Jos jäät työttömäksi tai vuorotteluvapaalle, ota yhteyttä omaan ammattijärjestöösi ja selvitä, miten liittosi jäsenmaksut tältä ajalta määräytyvät.

Jos olet Erkon yksilöjäsen, saat jäsenmaksulaskun tammi-helmikuun aikana. Vuonna 2024 jäsenmaksu on 68,50 euroa/vuosi (70,00 euroa vuonna 2023). Jos liityt tai eroat kesken vuotta, jäsenmaksu peritään täysiltä jäsenyyskuukausilta. Vaikka liittyminen tai eroaminen tapahtuisi kesken kuukauden, tulee jäsenmaksu maksaa kyseiseltä kuukaudelta kokonaan.

Esimerkki jäsenmaksusta vajaalta vuodelta
Liityt Erkon jäseneksi 15.3.2024 lukien. Sinun tulee maksaa vuodelta 2024 jäsenmaksua 10 kuukaudelta (maaliskuu-joulukuu 2024) seuraavasti:

Vuosimaksu 68,50 € : 12 kk = 5,71 €/kk x 10 kk = 57,10 € maalis-joulukuu 2024

Muistathan huolehtia jäsenmaksusta myös työttömänä tai vuorotteluvapaalla ollessasi! Jos jätät jäsenmaksun maksamatta, sinut erotetaan kassasta siitä päivästä lukien kun jäsenmaksusi on maksamatta.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!