Ansiopäivärahan verotus

Työttömyyskassan maksamat etuudet ovat veronalaista tuloa. Työttömyyskassa saa verottajalta verovuoden alussa (1.2.) tiedot lähes kaikkien jäsentensä palkkaa varten annetuista ennakonpidätysprosenteista. Jos olet liittynyt työttömyyskassan jäseneksi kesken vuotta, tai olet hankkinut muutosverokortin, toimita kopio verokortistasi työttömyyskassalle.

Verottajan määräyksestä ansiopäivärahan ennakonpidätysprosentti on aina vähintään 25, mikäli etuuden maksatuksessa käytetään palkkatulon verokortin veroprosenttia.

Jos olet hankkinut muutosverokortin etuutta varten, toimita verokortti kassalle. Etuuden ennakonpidätys toimitetaan tällöin muutosverokortissa ilmoitettujen prosenttien mukaisesti, niitä korottamatta.

Työttömyyskassa toimittaa verottajalle tiedot maksetuista etuuksista ja suoritetuista ennakonpidätyksistä.

Lisätietoa etuuksien ennakonpidätyksestä löydät verottajan sivuilta.