Ansiopäivärahan verotus

Työttömyyskassan maksamat etuudet ovat veronalaista tuloa. Työttömyyskassa saa verottajalta verovuoden alussa (1.2.) tiedot lähes kaikkien jäsentensä palkkaa varten annetuista ennakonpidätysprosenteista. Jos olet liittynyt työttömyyskassan jäseneksi kesken vuotta, tai olet hankkinut muutosverokortin, toimita kopio verokortistasi työttömyyskassalle.

Verottajan määräyksestä ansiopäivärahan ennakonpidätysprosentti on aina vähintään 25, mikäli etuuden maksatuksessa käytetään palkkatulon verokortin veroprosenttia.

Jos olet hankkinut muutosverokortin etuutta varten, toimita verokortti kassalle. Etuuden ennakonpidätys toimitetaan tällöin muutosverokortissa ilmoitettujen prosenttien mukaisesti, niitä korottamatta.

Muutosverokortin etuutta varten saat tilattua verottajan Oma Vero -palvelussa. Jos valitset etuuden maksajaksi Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon, toimittaa verottaja muutosverokortin sähköisesti suoraan kassalle.

Työttömyyskassa toimittaa verottajalle tiedot maksetuista etuuksista ja suoritetuista ennakonpidätyksistä.

Lisätietoa etuuksien ennakonpidätyksestä löydät verottajan sivuilta.

Edellä kerrottu koskee ansiopäivärahan, liikkuvuusavustuksen ja vuorottelukorvauksen ennakonpidätystä.

Muutosturvarahan verotus

Muutosturvaraha on veronalaista tuloa, jonka ennakonpidätys toimitetaan palkkaa varten määrätyn verokortin lisäprosentilla. Jos kuitenkin toimitat kassalle ennen muutosturvarahan maksamista etuutta varten määrätyn muutosverokortin, suoritetaan ennakonpidätys etuusverokortin perusprosentilla, kortin tuloraja huomioiden.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!