Hakemusten käsittelytilanne ja yhteydenotot kassaan

Käsittelemme tällä hetkellä viikolla 1 kassaan saapuneita sovitellun päivärahan jatkohakemuksia ja viikolla 1 saapuneita, ensimmäistä kertaa työttömiksi jääneiden ansiopäivärahahakemuksia (ns. alkavia hakemuksia). Alkaviksi hakemuksiksi katsotaan…

Hakemusten käsittelyssä viivettä

Hakemusten käsittely on ruuhkautunut. Keskitymme tällä hetkellä käsittelemään hakemuksia, joten kassaan tulevien viestien käsittelyssä saattaa olla viivettä. Pyydämme mahdollisuuksien mukaan tarkistamaan ennen yhteyden ottamista kassaan,…

Etuuksien verotus ja hakemuksen liitteet vuodenvaihteessa

Tähän tiedotteeseen on koottu ohjeita vuodenvaihteen verotukseen liittyvistä asioista sekä tammikuuta koskevaan jatkohakemukseen tavanomaisten selvitysten (mahdolliset hakujaksolla tekemiäsi töitä koskevat palkkatiedot) lisäksi tarvittavista liitteistä. Tammikuussa…

Toimintahäiriöitä verkkoasioinnissa

Kassan verkkoasioinnissa saattaa esiintyä toimintahäiriöitä. Häiriöiden johdosta verkkoasiointiin ei ajoittain pääse kirjautumaan lainkaan. Esiintyy myös ongelmaa, jossa palveluun pääsee kirjautumaan sisään, mutta hakemuksia ei pysty…

Erkon jäsenmaksu vuonna 2019

Finanssivalvonta on vahvistanut Erkon jäsenmaksuksi vuodelle 2019 70,00 euroa/vuosi. Erkon yksilöjäsenet saavat jäsenmaksulaskun postitse alkuvuoden aikana. Jos liityt tai eroat kesken vuotta, jäsenmaksu peritään täysiltä jäsenyyskuukausilta….

Tervetuloa Erkon uusituille kotisivuille!

Vaikka sivuston ulkonäkö on muuttunut, löydät täältä edelleen kaikki samat tiedot ja ohjeet, kuin ennen – ja enemmänkin! Jäseniltämme tulleiden toiveiden johdosta sivustolle on palautettu usein…

Aktiivisuusedellytys on täyttynyt 46 prosentilla päivärahan saajista

Osalla Erkon ansiopäivärahan saajista täyttyi ensimmäinen aktiivimallin mukainen 65 maksupäivän tarkastelujakso maaliskuun lopussa. Tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella huhtikuussa ansiopäivärahaa saaneista 54 %:lla työttömyysetuuden suuruutta…