Hakemusten käsittelytilanne ja yhteydenotot kassaan

Käsittelemme tällä hetkellä viikolla 37 kassaan saapuneita sovitellun päivärahan jatkohakemuksia ja viikolla 36 saapuneita, ensimmäistä kertaa työttömiksi jääneiden ansiopäivärahahakemuksia (ns. alkavia hakemuksia). Alkaviksi hakemuksiksi katsotaan myös…

Verkkoasioinnissa käyttökatkos ti 25.9.2018 klo 15.15–21.00

Huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä johtuen on verkkoasioinnissamme käyttökatkos tiistaina 25.9.2018 klo 15.15 alkaen. Käyttökatkoksen on arvioitu kestävän noin klo 21:een asti. Käyttökatkoksen päätyttyä pitäisi verkkoasioinnin toimia…

Tervetuloa Erkon uusituille kotisivuille!

Vaikka sivuston ulkonäkö on muuttunut, löydät täältä edelleen kaikki samat tiedot ja ohjeet, kuin ennen – ja enemmänkin! Jäseniltämme tulleiden toiveiden johdosta sivustolle on palautettu usein…

Aktiivisuusedellytys on täyttynyt 46 prosentilla päivärahan saajista

Osalla Erkon ansiopäivärahan saajista täyttyi ensimmäinen aktiivimallin mukainen 65 maksupäivän tarkastelujakso maaliskuun lopussa. Tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella huhtikuussa ansiopäivärahaa saaneista 54 %:lla työttömyysetuuden suuruutta…

Erkon jäsenmaksu vuonna 2018

Finanssivalvonta on vahvistanut Erkon jäsenmaksuksi vuodelle 2018 81,00 euroa/vuosi. Erkon yksilöjäsenet saavat jäsenmaksulaskun postitse alkuvuoden aikana. Jos liityt tai eroat kesken vuotta, jäsenmaksu peritään täysiltä…

Työttömyysturvaan muutoksia 1.1.2018 lukien

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät aktiivimallia, liikkuvuusavustusta ja yritystoimintaa koskevat muutokset työttömyysturvalakiin. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 lukien. Aktiivimallin käyttöönoton myötä myös omavastuuaikaan tulee muutos. Omavastuuaika…

Toimi näin, jos jäät työttömäksi

Työttömäksi jäädessäsi ilmoittaudu välittömästi työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Ilmoita TE-toimistossa kassasi nimi, Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko (kassa nro 106). Hae ansiopäivärahaa kassalta takautuvasti, kuitenkin…

Verotus 2018

Tammikuun 2018 ennakonpidätys suoritetaan joulukuussa 2017 voimassa olleen ennakonpidätysprosentin mukaisesti, paitsi siinä tapauksessa, jos kassaan toimitetaan muutosverokortti, joka on voimassa tammikuusta 2018 lukien. Verottaja lähettää…

Erkon verkkoasiointi uudistuu 3.1.2018

Erkon verkkoasiointi päivitetään 3.1.2018 uudempaan versioon. Verkkoasioinnin uusi versio toimii eri päätelaitteilla, tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla. Liitteiden lähettämistä on helpotettu nostamalla kerralla lähetettävien liitteiden määrä…

Hakemusten käsittelytilanne ja yhteydenotot kassaan

Käsittelemme tällä hetkellä viikolla 41 kassaan saapuneita sovitellun päivärahan jatkohakemuksia ja viikolla 40 saapuneita, ensimmäistä kertaa työttömiksi jääneiden ansiopäivärahahakemuksia (ns. alkavia hakemuksia). Alkaviksi hakemuksiksi katsotaan myös hakemukset,…