Hakemusten käsittelytilanne ja yhteydenotot kassaan

Käsittelemme tällä hetkellä viikolla 11 kassaan saapuneita sovitellun päivärahan jatkohakemuksia ja viikolla 10 saapuneita, ensimmäistä kertaa työttömiksi jääneiden ansiopäivärahahakemuksia (ns. alkavia hakemuksia). Alkaviksi hakemuksiksi katsotaan…

Erkon jäsenmaksu vuonna 2019

Finanssivalvonta on vahvistanut Erkon jäsenmaksuksi vuodelle 2019 70,00 euroa/vuosi. Erkon yksilöjäsenille postitetaan jäsenmaksulaskut helmikuun alkupuolella. Jos liityt tai eroat kesken vuotta, jäsenmaksu peritään täysiltä jäsenyyskuukausilta….

Hakemusten käsittelyssä viivettä

Hakemusten käsittely on ruuhkautunut. Keskitymme tällä hetkellä käsittelemään hakemuksia, joten kassaan tulevien viestien käsittelyssä saattaa olla viivettä. Pyydämme mahdollisuuksien mukaan tarkistamaan ennen yhteyden ottamista kassaan,…

Etuuksien verotus ja hakemuksen liitteet vuodenvaihteessa

Tähän tiedotteeseen on koottu ohjeita vuodenvaihteen verotukseen liittyvistä asioista sekä tammikuuta koskevaan jatkohakemukseen tavanomaisten selvitysten (mahdolliset hakujaksolla tekemiäsi töitä koskevat palkkatiedot) lisäksi tarvittavista liitteistä. Tammikuussa…

Tervetuloa Erkon uusituille kotisivuille!

Vaikka sivuston ulkonäkö on muuttunut, löydät täältä edelleen kaikki samat tiedot ja ohjeet, kuin ennen – ja enemmänkin! Jäseniltämme tulleiden toiveiden johdosta sivustolle on palautettu usein…

Aktiivisuusedellytys on täyttynyt 46 prosentilla päivärahan saajista

Osalla Erkon ansiopäivärahan saajista täyttyi ensimmäinen aktiivimallin mukainen 65 maksupäivän tarkastelujakso maaliskuun lopussa. Tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella huhtikuussa ansiopäivärahaa saaneista 54 %:lla työttömyysetuuden suuruutta…

Erkon jäsenmaksu vuonna 2018

Finanssivalvonta on vahvistanut Erkon jäsenmaksuksi vuodelle 2018 81,00 euroa/vuosi. Erkon yksilöjäsenet saavat jäsenmaksulaskun postitse alkuvuoden aikana. Jos liityt tai eroat kesken vuotta, jäsenmaksu peritään täysiltä…

Työttömyysturvaan muutoksia 1.1.2018 lukien

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät aktiivimallia, liikkuvuusavustusta ja yritystoimintaa koskevat muutokset työttömyysturvalakiin. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 lukien. Aktiivimallin käyttöönoton myötä myös omavastuuaikaan tulee muutos. Omavastuuaika…

Toimi näin, jos jäät työttömäksi

Työttömäksi jäädessäsi ilmoittaudu välittömästi työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Ilmoita TE-toimistossa kassasi nimi, Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko (kassa nro 106). Hae ansiopäivärahaa kassalta takautuvasti, kuitenkin…