Hakemusten käsittelytilanne ja yhteydenotot kassaan

Käsittelemme tällä hetkellä viikolla 3 kassaan saapuneita sovitellun päivärahan jatkohakemuksia ja viikolla 3 saapuneita, ensimmäistä kertaa työttömiksi jääneiden ansiopäivärahahakemuksia (ns. alkavia hakemuksia). Alkaviksi hakemuksiksi katsotaan…

Erkon jäsenmaksu vuonna 2020

Finanssivalvonta on vahvistanut Erkon jäsenmaksuksi vuodelle 2020 65,00 euroa/vuosi. Erkon yksilöjäsenet saavat jäsenmaksulaskun postitse tammi-helmikuun 2020 aikana. Jos liityt tai eroat kesken vuotta, jäsenmaksu peritään…

Työttömyysturvaan muutoksia 1.1.2020 lukien

Aktiivimalli poistuu 1.1.2020 Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen aktiivimallin purkamisesta. Aktiivimallin kumoamista koskeva lakimuutos astuu voimaan 1.1.2020 lukien. Tämä tarkoittaa, että työttömyysetuuden saajien aktiivisuutta ei…

Postinjakelussa viivettä 11.11.2019 lähtien

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n ilmoituksen mukaan postinjakelu, käsittely ja kuljetus ovat lakossa maanantaista 11.11.2019 klo 06.00 sunnuntaihin 24.11.2019 klo 24.00. Postin arvion mukaan lakon…

Kirjautuminen Erkon verkkoasiointiin muuttuu 30.9.2019

Erkon verkkoasiointiin kirjaudutaan maanantaista 30.9.2019 lähtien Suomi.fi-tunnistuksen avulla. Muutoksen myötä kirjautuminen vanhalla tavalla (henkilötunnus ja salasana) ei ole enää mahdollista. Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen…

Sähköisten päätösten käyttöönotto

Erko on ottamassa käyttöön sähköiset päätökset. Kassan antamat ansiopäivärahapäätökset ja liikkuvuusavustuspäätökset ovat jatkossa luettavissa verkkoasioinnistamme samassa muodossa kuin postitetut päätökset. Sähköiset päätökset vähentävät paperin kulutusta…

Aktiivisuusedellytyksen täyttämiseen lisää tapoja 1.4.2019 lähtien

Huhtikuun alussa astui voimaan työttömyysturvalain muutos, jonka myötä aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Esimerkiksi kuntien, ammattiliittojen ja julkista rahoitusta saavien järjestöjen järjestämä työllistymistä tukeva…