Hakemusten käsittelytilanne ja yhteydenotot kassaan

Käsittelemme tällä hetkellä viikolla 35 kassaan saapuneita sovitellun päivärahan jatkohakemuksia ja viikolla 35 saapuneita, ensimmäistä kertaa työttömiksi jääneiden ansiopäivärahahakemuksia (ns. alkavia hakemuksia). Alkaviksi hakemuksiksi katsotaan…

Postinjakelussa häiriöitä 29.8.2019 lähtien

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n tiedotteen mukaan postin käsittely- ja lajittelutoiminnot pysäytetään 2.-4.9.2019 väliseksi ajaksi työtaistelutoimista johtuen. Postin tiedotteen mukaan paikallisia lakkoja on ollut jonkin…

Sähköisten päätösten käyttöönotto

Erko on ottamassa käyttöön sähköiset päätökset. Kassan antamat ansiopäivärahapäätökset ja liikkuvuusavustuspäätökset ovat jatkossa luettavissa verkkoasioinnistamme samassa muodossa kuin postitetut päätökset. Sähköiset päätökset vähentävät paperin kulutusta…

Aktiivisuusedellytyksen täyttämiseen lisää tapoja 1.4.2019 lähtien

Huhtikuun alussa astui voimaan työttömyysturvalain muutos, jonka myötä aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Esimerkiksi kuntien, ammattiliittojen ja julkista rahoitusta saavien järjestöjen järjestämä työllistymistä tukeva…

Työttömän opiskelu helpottui vuodenvaihteessa

Vuodenvaihteessa astui voimaan lakimuutos, jonka myötä työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottui. Enintään 6 kk kestävät opinnot voi aloittaa ilman, että opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai työttömän…

Erkon jäsenmaksu vuonna 2019

Finanssivalvonta on vahvistanut Erkon jäsenmaksuksi vuodelle 2019 70,00 euroa/vuosi. Erkon yksilöjäsenille postitetaan jäsenmaksulaskut helmikuun alkupuolella. Jos liityt tai eroat kesken vuotta, jäsenmaksu peritään täysiltä jäsenyyskuukausilta….

Etuuksien verotus ja hakemuksen liitteet vuodenvaihteessa

Tähän tiedotteeseen on koottu ohjeita vuodenvaihteen verotukseen liittyvistä asioista sekä tammikuuta koskevaan jatkohakemukseen tavanomaisten selvitysten (mahdolliset hakujaksolla tekemiäsi töitä koskevat palkkatiedot) lisäksi tarvittavista liitteistä. Tammikuussa…