Hakemusten käsittelytilanne ja yhteydenotot kassaan

Käsittelemme tällä hetkellä viikolla 27 kassaan saapuneita sovitellun päivärahan jatkohakemuksia ja viikolla 26 saapuneita, ensimmäistä kertaa työttömiksi jääneiden ansiopäivärahahakemuksia (ns. alkavia hakemuksia). Alkaviksi hakemuksiksi katsotaan…

Aktiivisuusedellytyksen täyttämiseen lisää tapoja 1.4.2019 lähtien

Huhtikuun alussa astui voimaan työttömyysturvalain muutos, jonka myötä aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Esimerkiksi kuntien, ammattiliittojen ja julkista rahoitusta saavien järjestöjen järjestämä työllistymistä tukeva…

Työttömän opiskelu helpottui vuodenvaihteessa

Vuodenvaihteessa astui voimaan lakimuutos, jonka myötä työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottui. Enintään 6 kk kestävät opinnot voi aloittaa ilman, että opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai työttömän…

Erkon jäsenmaksu vuonna 2019

Finanssivalvonta on vahvistanut Erkon jäsenmaksuksi vuodelle 2019 70,00 euroa/vuosi. Erkon yksilöjäsenille postitetaan jäsenmaksulaskut helmikuun alkupuolella. Jos liityt tai eroat kesken vuotta, jäsenmaksu peritään täysiltä jäsenyyskuukausilta….

Etuuksien verotus ja hakemuksen liitteet vuodenvaihteessa

Tähän tiedotteeseen on koottu ohjeita vuodenvaihteen verotukseen liittyvistä asioista sekä tammikuuta koskevaan jatkohakemukseen tavanomaisten selvitysten (mahdolliset hakujaksolla tekemiäsi töitä koskevat palkkatiedot) lisäksi tarvittavista liitteistä. Tammikuussa…

Aktiivisuusedellytys on täyttynyt 46 prosentilla päivärahan saajista

Osalla Erkon ansiopäivärahan saajista täyttyi ensimmäinen aktiivimallin mukainen 65 maksupäivän tarkastelujakso maaliskuun lopussa. Tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella huhtikuussa ansiopäivärahaa saaneista 54 %:lla työttömyysetuuden suuruutta…