Hakemusten käsittelytilanne Erkossa

Vanhimman käsittelemättömän alkavan hakemuksen saapumispäivä: 23.1.2023 Käsittelyvuoroa odottavien alkavien hakemusten määrä yhteensä: 208 Vanhimman käsittelemättömän sovitellun hakemuksen saapumispäivä: 30.1.2023 Käsittelyvuoroa odottavien soviteltujen hakemusten määrä yhteensä:…

Kassan maksamiin etuuksiin indeksikorotus vuodenvaihteessa

Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tulee 4,2 %:n suuruinen indeksikorotus vuoden 2023 alussa. Indeksikorotuksen myötä ansiopäivärahan, vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen määrä nousee jonkin verran. Korotus vaikuttaa vuodelta 2023…

Erkon jäsenmaksu vuonna 2023

Finanssivalvonta on vahvistanut Erkon jäsenmaksuksi vuodelle 2023 70,00 euroa/vuosi. Erkon jäsenmaksu on vuosimaksu. Jos liityt tai eroat kesken vuotta, jäsenmaksu peritään täysiltä jäsenyyskuukausilta. Vaikka liittyminen…

Ansiopäivärahaan ja muihin kassan maksamiin etuuksiin korotus elokuussa

Eduskunta on hyväksynyt eräisiin kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin kohdistuvan ylimääräisen indeksikorotuksen vuodelle 2022. Indeksikorotuksen myötä ansiopäivärahan, vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen määrä nousee jonkin verran. Korotus vaikuttaa ajalta…

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli voimaan 2.5.2022 lukien

Toukokuun alussa 2.5.2022 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä TE-toimistot ja kuntakokeiluun osallistuvat kunnat ottavat käyttöön uudenlaisen asiakaspalvelumallin. Uudesta asiakaspalvelumallista käytetään myös nimitystä pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Mallin tarkoituksena…

Verkkoasioinnin hakemukset uudistuivat

Ansiopäivärahaa haetaan 25.3.2021 alkaen uudistetulla hakemuksella Erkon verkkoasioinnissa. Käytettävyyteen on tehty lukuisia parannuksia: Hakemus esimerkiksi tallentuu keskeneräisenä luonnoksena, joten voit palata täydentämään sitä myöhemmin, jos…