Hakemusten käsittelytilanne Erkossa

Vanhimman käsittelemättömän alkavan hakemuksen saapumispäivä: 19.2.2024 Käsittelyvuoroa odottavien alkavien hakemusten määrä yhteensä: 148 Vanhimman käsittelemättömän sovitellun hakemuksen saapumispäivä: 19.2.2024 Käsittelyvuoroa odottavien soviteltujen hakemusten määrä yhteensä:…

Ansiopäivärahaoikeus lakon aikana

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan useat ammattiliitot järjestävät tammi-helmikuun vaihteessa poliittisina työtaistelutoimenpiteinä ulosmarsseja, työnseisauksia sekä 1-2 päivän mittaisia lakkoja. Näiden työtaistelutoimenpiteiden johdosta ei synny oikeutta ansiopäivärahaan….

Lakimuutokset vuodelle 2024

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa kaavailtiin useita kiristyksiä työttömyysturvaan. Lakimuutosten valmistelu ministeriöissä on edennyt ja hallitus on 12.10.2023 antanut eduskunnalle ensimmäisen esityksensä työttömyysturvalain muuttamisesta. Eduskunta…

Erkon jäsenmaksu vuonna 2024

Finanssivalvonta on vahvistanut Erkon jäsenmaksuksi vuodelle 2024 68,50 euroa/vuosi. Erkon jäsenmaksu on vuosimaksu. Jos liityt tai eroat kesken vuotta, jäsenmaksu peritään täysiltä jäsenyyskuukausilta. Vaikka liittyminen…

Haluamme tietää, miten onnistuimme Sinun mielestäsi!

Kokemuksesi palveluistamme on meille tärkein mittari onnistumisessamme. Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme vastaamaan juuri Sinun tarpeitasi ja odotuksiasi. Aloitammekin asiakaspalautteiden keräämisen puheluista kotisivuista ja verkkoasiointiviesteistä. Kun…

Hallitusohjelmassa kaavaillaan kiristyksiä työttömyysturvaan

Pääministeri Petteri Orpon muodostaman hallituksen hallitusohjelmassa kaavaillaan useita kiristyksiä työttömyysturvaan. Olemme laatineet tähän artikkeliin koosteen hallitusohjelmassa sovituista, ansiopäivärahaa ja muuta työttömyyskassan toimintakenttää koskevista muutoksista. Hallitusohjelman…

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli voimaan 2.5.2022 lukien

Toukokuun alussa 2.5.2022 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä TE-toimistot ja kuntakokeiluun osallistuvat kunnat ottavat käyttöön uudenlaisen asiakaspalvelumallin. Uudesta asiakaspalvelumallista käytetään myös nimitystä pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Mallin tarkoituksena…