Hakemusten käsittelytilanne ja yhteydenotot kassaan

Käsittelemme tällä hetkellä viikolla 45 kassaan saapuneita sovitellun päivärahan jatkohakemuksia ja viikolla 45 saapuneita, ensimmäistä kertaa työttömiksi jääneiden ansiopäivärahahakemuksia (ns. alkavia hakemuksia). Alkaviksi hakemuksiksi katsotaan myös hakemukset,…

Postinjakelussa viivettä 11.11.2019 lähtien

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n ilmoituksen mukaan postinjakelu, käsittely ja kuljetus ovat lakossa maanantaista 11.11.2019 klo 06.00 sunnuntaihin 24.11.2019 klo 24.00. Postin arvion mukaan lakon…

Kirjautuminen Erkon verkkoasiointiin muuttuu 30.9.2019

Erkon verkkoasiointiin kirjaudutaan maanantaista 30.9.2019 lähtien Suomi.fi-tunnistuksen avulla. Muutoksen myötä kirjautuminen vanhalla tavalla (henkilötunnus ja salasana) ei ole enää mahdollista. Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen…

Sähköisten päätösten käyttöönotto

Erko on ottamassa käyttöön sähköiset päätökset. Kassan antamat ansiopäivärahapäätökset ja liikkuvuusavustuspäätökset ovat jatkossa luettavissa verkkoasioinnistamme samassa muodossa kuin postitetut päätökset. Sähköiset päätökset vähentävät paperin kulutusta…

Aktiivisuusedellytyksen täyttämiseen lisää tapoja 1.4.2019 lähtien

Huhtikuun alussa astui voimaan työttömyysturvalain muutos, jonka myötä aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Esimerkiksi kuntien, ammattiliittojen ja julkista rahoitusta saavien järjestöjen järjestämä työllistymistä tukeva…

Työttömän opiskelu helpottui vuodenvaihteessa

Vuodenvaihteessa astui voimaan lakimuutos, jonka myötä työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottui. Enintään 6 kk kestävät opinnot voi aloittaa ilman, että opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai työttömän…