Usein kysyttyä sovitellusta päivärahasta ja töistä hakujaksolla

Jos olet enintään 80 %:ssa osa-aikatyössä, voit hakea kassalta soviteltua ansiopäivärahaa, kunhan pidät työnhakusi voimassa TE-toimistossa. Ilmoita kuitenkin osa-aikatyön aloittamisesta myös TE-toimistolle, jotta he ovat selvillä tilanteestasi.

Hae ansiopäivärahaa normaalilta hakujaksoltasi. Tarvittaessa ansiopäivärahan hakurytmisi voidaan muuttaa vastaamaan osa-aikatyösi palkanmaksujaksoa. Jos hakujakson muuttaminen on tarpeen, kassa neuvoo sinua asiassa saatuaan kopion työsopimuksestasi ja käsitellessään ensimmäistä työtunteja käsittävää hakemustasi.

  • Jos osa-aikatyösi palkanmaksujakso on kalenterikuukausi (esim. kuluneen kuukauden palkka maksetaan seuraavan kuun puolivälissä), hae kassalta päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa.
  • Jos osa-aikatyösi palkanmaksujakso on 2 kalenteriviikkoa (ma-su), hae päivärahaa 4 kalenteriviikon (ma-su) jaksoissa siten, että hakujakso kattaa kaksi palkanmaksujaksoa.

Merkitse hakemukseen työttömyyspäiville ”työtön” ja työpäivien kohdalle “työssä”. Merkitse työtunnit hakemukseen sen mukaan, kuin saat niiltä palkkaa. Päiväkohtaiset merkinnät saat tehtyä hakemukseen, kun käytät jatkohakemusten lähettämiseen verkkoasioinnin lomaketta “jatkohakemus/muutettava”.

Liitä ensimmäiseen työtunteja käsittävään hakemukseesi kopio osa-aikatyösi työsopimuksesta. Hakemukseen on hyvä liittää myös kopio palkkalaskelmasta, jos sinulle on maksettu hakujaksolla palkkaa tai palkkiota.

Vuoden 2020 alusta lähtien työttömyyskassat ovat saaneet tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijoiden palkkatietoja. Tulorekisteristä ilmenevät tiedot eivät kuitenkaan aina riitä hakemuksen käsittelyyn, sillä työnantaja voi valita, ilmoittaako rekisteriin tietoja laajalla vai suppealla ilmoitustavalla ja antaako lisäksi vapaaehtoisia tietoja. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Vapaaehtoisilla tiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi tietoja palkan ansainta-ajoista ja poissaoloista. Jos tulorekisteristä ilmenevät tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelyyn, pyytää kassa sinua toimittamaan palkkalaskelman hakemuksesi liitteeksi.

Lisätietoja sovitellusta päivärahasta löydät täältä.

Jos olet ollut yhtenäkin päivänä töissä hakujaksolla, et voi käyttää kokonaan työttömälle tarkoitettua pikajatkohakemusta. Hakujaksolla tehdyt työpäivät ja työtunnit tulee aina merkitä hakemukseen, vaikka työstä saatava tulo jäisi alle sovitellun päivärahan suojaosan. (Suojaosa on neljän kalenteriviikon hakujaksolla 279 euroa ja kuukauden hakujaksolla 300 euroa.)

Hakemukseen on hyvä liittää kopio hakujaksolla maksettuja palkkoja koskevasta palkkalaskelmasta. Hakemukseen tulee myös merkitä arvio niiden palkkojen maksupäivästä, joita ei ole vielä sinulle maksettu.

Koska kyse on enintään kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä, täytä hakemus koko tavanomaiselta hakujaksoltasi. Merkitse työpäiville ”työssä” ja ilmoita työtunnit niille tarkoitetussa sarakkeessa sen mukaan, kuin saat niiltä palkkaa. Jos sinulle maksetaan hakujaksolla palkkaa enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, olet hakujaksolla sovitellun ansiopäivärahan piirissä. Tämä tarkoittaa, että hakujakson aikana saamasi palkkatulot vaikuttavat kyseiseltä jaksolta maksettavan ansiopäivärahan määrään. Jos palkka maksetaan sinulle vasta seuraavan hakujakson aikana, saamasi tulot vaikuttavat vasta sen hakujakson ajalta maksettavaan päivärahaan.

Toimita kassalle hakemuksen liitteenä kopio työsopimuksesta ja hakujaksolla maksettua palkkaa koskevasta palkkalaskelmasta. Jos et ole vielä saanut palkkaa, merkitse hakemukseen arvio palkanmaksupäivästä ja toimita kopio palkkalaskelmasta kassalle, kun sen saat.

Jos kyse oli satunnaisesta työstä, ei päivärahan hakujaksoa ole tarpeen ainakaan tässä vaiheessa muuttaa. Jos satunnaisia töitä on tulossa myöhemminkin, olisi päivärahan hakurytmisi hyvä tarvittaessa muuttaa vastaamaan satunnaisen työsi palkanmaksujaksoa.

Kun on selvää, että kyse on yli kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, voit lähettää kassalle viimeistä työttömyysviikkoa koskevan hakemuksen viimeisenä työttömyyspäivänäsi. Sinun ei tällaisessa tilanteessa tarvitse odottaa, että koko neljän kalenteriviikon hakujakso olisi kulunut. Hakemuksen saat lähetettyä verkkoasioinnin lomakkeella “jatkohakemus/muutettava”.

Ilmoitathan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön alkamisesta myös TE-toimistolle, jotta he tietävät laittaa lausunnot ajan tasalle. Jos kyse on määräaikaisesta kokoaikatyöstä, muistathan laittaa työnhaun uudelleen voimaan työsuhteen päättyessä.