Usein kysyttyä sovitellusta päivärahasta ja töistä hakujaksolla

Olen ollut nyt jonkin aikaa työttömänä ja saan kassalta ansiopäivärahaa. Aloitan ensi kuussa osa-aikatyön. Saanko kassalta päivärahaa osa-aikatyön ajalta?

Jos olet enintään 80 %:ssa osa-aikatyössä, voit hakea kassalta soviteltua ansiopäivärahaa, kunhan pidät työnhakusi voimassa TE-toimistossa. Ilmoita kuitenkin osa-aikatyön aloittamisesta myös TE-toimistolle, jotta he ovat selvillä tilanteestasi.

Hae ansiopäivärahaa normaalilta hakujaksoltasi. Tarvittaessa ansiopäivärahan hakurytmisi voidaan muuttaa vastaamaan osa-aikatyösi palkanmaksujaksoa. Jos hakujakson muuttaminen on tarpeen, kassa neuvoo sinua asiassa saatuaan kopion työsopimuksestasi ja käsitellessään ensimmäistä työtunteja käsittävää hakemustasi.

  • Jos osa-aikatyösi palkanmaksujakso on kalenterikuukausi (esim. kuluneen kuukauden palkka maksetaan seuraavan kuun puolivälissä), hae kassalta päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa.
  • Jos osa-aikatyösi palkanmaksujakso on 2 kalenteriviikkoa (ma-su), hae päivärahaa 4 kalenteriviikon (ma-su) jaksoissa siten, että hakujakso kattaa kaksi palkanmaksujaksoa.

Merkitse hakemukseen työttömyyspäiville ”työtön” ja työpäivien kohdalle “työssä”. Merkitse työtunnit hakemukseen sen mukaan, kuin saat niiltä palkkaa. Päiväkohtaiset merkinnät saat tehtyä hakemukseen, kun käytät jatkohakemusten lähettämiseen verkkoasioinnin lomaketta “jatkohakemus/muutettava”.

Liitä ensimmäiseen työtunteja käsittävään hakemukseesi kopio osa-aikatyösi työsopimuksesta, sekä hakujaksolla tekemiäsi töitä koskevat palkkatiedot joko palkkatodistuksella tai palkkakuittikopiolla. Liitä jatkossakin hakemuksiin aina hakujaksoa koskevat palkkatiedot. Jos palkkatietoja ei ole saatavilla vielä silloin, kun lähetät hakemuksen, merkitse hakemukseen toimittavasi palkkatiedot kassalle myöhemmin, kun ne saat. Hakemusta ei voida käsitellä, ennen kuin palkkatiedot on toimitettu kassalle.

Lisätietoja sovitellusta päivärahasta löydät täältä.

Olen ollut muutamana päivänä töissä hakujaksolla, mutta tulot jäävät alle suojaosan. Tarvitseeko minun ilmoittaa näitä töitä kassalle, vai voinko käyttää pikajatkohakemusta?

Jos olet ollut yhtenäkin päivänä töissä hakujaksolla, et voi käyttää kokonaan työttömille tarkoitettua pikajatkohakemusta. Kassalle tulee aina ilmoittaa hakujaksolla tehdyt työt ja toimittaa palkkalaskelmat tai palkkatodistukset hakujaksolta ansaituista palkoista, vaikka tulot jäisivät alle sovitellun päivärahan suojaosan. (Suojaosa on neljän kalenteriviikon hakujaksolla 279 euroa ja kuukauden hakujaksolla 300 euroa.)

Miten täytän jatkohakemuksen, kun tein hakujaksolla alle kaksi viikkoa kestäneen kokoaikaisen sijaisuuden?

Koska kyse on enintään kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä, täytä hakemus koko tavanomaiselta hakujaksoltasi. Merkitse työpäiville ”työssä” ja ilmoita työtunnit niille tarkoitetussa sarakkeessa sen mukaan, kuin saat niiltä palkkaa. Enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön johdosta olet hakujaksolla sovitellun ansiopäivärahan piirissä, eli hakujaksolta ansaitsemasi tulot vaikuttavat kyseiseltä jaksolta maksettavan ansiopäivärahan määrään. Toimita kassalle hakemuksen liitteenä kopio työsopimuksesta ja hakujaksolla tekemääsi työtä koskevasta palkkalaskelmasta. Jos et ole vielä saanut palkkalaskelmaa, toimita kopio siitä kassalle heti kun sen saat.

Jos kyse oli satunnaisesta työstä, ei päivärahan hakujaksoa ole tarpeen ainakaan tässä vaiheessa muuttaa. Jos satunnaisia töitä on tulossa myöhemminkin, olisi päivärahan hakurytmisi hyvä tarvittaessa muuttaa vastaamaan satunnaisen työsi palkanmaksujaksoa.

Aloitan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön kesken seuraavan hakujakson. Hakujaksoni on ollut neljä viikkoa, mutta seuraavalle hakujaksolle tulee vain yksi viikko työttömyyttä ennen kokoaikatyön alkamista. Pitääkö minun odottaa, kunnes hakujakso on kulunut, vai milloin voin lähettää viimeisen työttömyysajan hakemuksen?

Kun on selvää, että kyse on yli kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, voit lähettää kassalle viimeistä työttömyysviikkoa koskevan hakemuksen viimeisenä työttömyyspäivänäsi. Sinun ei tällaisessa tilanteessa tarvitse odottaa, että koko neljän kalenteriviikon hakujakso olisi kulunut. Hakemuksen saat lähetettyä verkkoasioinnin lomakkeella “jatkohakemus/muutettava”.

Ilmoitathan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön alkamisesta myös TE-toimistolle, jotta he tietävät laittaa lausunnot ajan tasalle. Jos kyse on määräaikaisesta kokoaikatyöstä, muistathan laittaa työnhaun uudelleen voimaan työsuhteen päättyessä.