Lyhennetty työviikko

Jos työaikaasi lyhennetään yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä kalenteriviikossa ja palkkaasi vähennetään vastaavasti, voit saada täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäivien ajalta. Työaikasi ei saa kuitenkaan ylittää kalenteriviikon aikana 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Jos työaikasi ylittää 80 %, ei sinulla ole oikeutta päivärahaan kyseiseltä kalenteriviikolta.

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle, merkitse päivärahahakemuksiin työtilanteesi aina kokonaisten kalenteriviikkojen osalta, jotta kassa voi tarkistaa kunkin viikon työajan.