Lyhennetty työviikko

Jos tekemäsi kokoaikatyön työaikaa lyhennetään yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä kalenteriviikossa ja palkkaasi vähennetään tätä työajan lyhennystä vastaavasti, voit saada täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäivien ajalta. Tekemiesi työtuntien määrä ei saa kuitenkaan ylittää kalenteriviikon aikana 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Jos tekemiesi työtuntien määrä ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän työtunneista, ei sinulla ole oikeutta ansiopäivärahaan kyseiseltä kalenteriviikolta. Muiden hakujaksolle ajoittuvien viikkojen tilanne tutkitaan erikseen.

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle, merkitse päivärahahakemuksiin työtilanteesi aina kokonaisten kalenteriviikkojen osalta, jotta kassa voi tarkistaa kunkin viikon työajan. Merkitse työtilanteesi kalenteriviikoittain myös silloin, kun haet lomautuksen perusteella päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa ja kuukausi alkaa tai päättyy kesken kalenteriviikon.