Ansiopäivärahan hakeminen lomautusajalta

 1. Hae ansiopäivärahaa verkossa tai lähetä ansiopäivärahahakemus työttömyyskassaan.
 2. Voit hakea ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran, kun olet ollut lomautettuna vähintään 2 viikkoa. Hae ansiopäivärahaa aina jälkikäteen, tulevalta ajalta ei voi hakea. Viimeinen hakemukseen merkitsemäsi päivä ei siis saa ajoittua myöhempään kuin hakemuksen allekirjoituspäivä.
 3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Asianmukaisesti täytetty hakemus jouduttaa käsittelyä. Voit tarvittaessa täydentää hakemustasi jälkikäteen ja lähettää puuttuvat liitteet kassalle heti, kun saat ne. Pääasia on, että hakemuksesi saapuu ajoissa kassaan. Yli 3 kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.
 4. Liitä hakemukseen:
  • Kopio lomautusilmoituksesta.
  • Työnantajan kirjoittama palkkatodistus lomautusta edeltäneiden vähintään 26/34 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon työssäoloajalta. Jos palkkatodistukseen sisältyy viikkoja, jotka eivät täytä työssäoloehtoa (esim. palkattomat vapaat), pitää palkkatodistukseen merkittävää aikaa pidentää niin, että vähintään 26/34 työssäoloehdon täyttävää viikkoa tulee täyteen. Palkkatodistuksen vaihtoehtona voit toimittaa kassalle kopiot kuukausittaisista palkkalaskelmistasi vähintään 26/34 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon työssäoloajalta välittömästi ennen lomautustasi.
  • Kopio työsopimuksesta. Jos toistaiseksi voimassaoleva kokoaikainen työsuhde on kestänyt jo pidemmän aikaa ja työsuhteen luonne ilmenee palkkatodistuksesta, ei työsopimusta tarvitse toimittaa kassalle. Jos sinut on lomautettu osa-aikatyöstä tai teet lomautusaikana osa-aikaisia tai satunnaisia töitä toiselle työnantajalle, liitä mukaan tätä työtä koskeva työsopimus.
  • Selvitys vuosilomasi ajankohdasta, jos olet lomautetettuna lomakaudella 2.5. – 30.9. (ts. kesäloma-aikaan).
  • Kopio verokortista, jos olet hankkinut portaikko- tai muutosverokortin
  • Kopio viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen (ei yrityksen) verotuksen verotuspäätöksestä ja erittelyosasta, jos sinulla on yritystoimintaa tai omistat maa- tai metsätilan.
  • Osakasluettelo tai osuuskunnan jäsenluettelo, jos olet tai olet ollut toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai osakas yrityksessä, josta sinut on lomautettu. Osakasluettelosta pitää näkyä yrityksen osakkaat ja omistusosuudet 28 kuukauden tarkastelujakson ajalta.
  • Kopio hakujaksoa koskevasta palkkalaskelmasta, jos sinulla on ollut työpäiviä. Jos työnantajasi tekee lomautuksesta johtuvan palkanvähennyksen (ns. lomautusvähennys) vasta seuraavan kuukauden palkasta, liitä hakemukseen myös tämä palkkalaskelma. Jos lomautuksessasi on ollut taukoa, liitä myös lomautusten välistä aikaa koskevat palkkalaskelmat.
  • Päätös sosiaalietuuden maksamisesta. Jos perheesi saa lasten kotihoidontukea, merkitse hakemukseen tieto, kuka hoitaa lasta. Täytä lisäksi selvitys lasten kotihoidontuesta.
 5. Täytä hakemukseen aina täydet kalenteriviikot (ma-su), vaikka sinut olisikin lomautettu vain 3 päiväksi (ma-ke).

Jatkohakemus

Lomautuksen jatkuessa täytä jatkohakemus aina kuukaudelta tai 4 kokonaiselta kalenteriviikolta (ma-su) kerrallaan.

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle (esim. päivän työaikasi on vain 4 h normaalin päivittäisen työaikasi sijaan) tai sinulla on muu sovitteluperuste (mm. sivutoiminen yritystoiminta tai osa-aikatyö), hae päivärahaa kuukauden hakujaksoissa, palkanmaksujaksosi mukaan.

Liitä jatkohakemukseen aina sekä lomautusjaksoa, että lomautusten välisiä aikoja koskevat palkkalaskelmat.