Ansiopäivärahan hakeminen lomautusajalta

 1. Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänäsi. Työnhaun voit käynnistää jo ennen kuin lomautuksesi alkaa. Muista pitää työnhakusi voimassa. Työttömyyskassa maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jona työnhaku on ollut voimassa.
 2. Kun lomautuksesi alkamisesta on kulunut noin kaksi viikkoa, voit hakea työttömyyskassalta ansiopäivärahaa verkossa tai lähettää ansiopäivärahahakemuksen kassaan. Hae ansiopäivärahaa aina jälkikäteen, tulevalta ajalta ei voi hakea. Viimeinen hakemukseen merkitsemäsi päivä ei siis saa ajoittua myöhempään kuin hakemuksen allekirjoituspäivä.
 3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Asianmukaisesti täytetty hakemus jouduttaa käsittelyä. Voit tarvittaessa täydentää hakemustasi jälkikäteen ja lähettää puuttuvat liitteet kassalle heti, kun saat ne. Pääasia on, että hakemuksesi saapuu ajoissa kassaan. Yli 3 kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.
 4. Liitä hakemukseen:
  • Kopio lomautusilmoituksesta.
  • Työnantajan kirjoittama palkkatodistus lomautusta edeltäneiden vähintään 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon työssäoloajalta. Jos palkkatodistukseen sisältyy viikkoja, jotka eivät täytä työssäoloehtoa (esim. palkattomat vapaat), pitää palkkatodistukseen merkittävää aikaa pidentää niin, että vähintään 26 työssäoloehdon täyttävää viikkoa tulee täyteen. Palkkatodistuksen vaihtoehtona voit toimittaa kassalle kopiot kuukausittaisista palkkalaskelmistasi vähintään 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon työssäoloajalta välittömästi ennen lomautustasi.
  • Kalenteriviikkokohtainen selvitys työajasta ja palkasta, jos työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä on vaihdellut.
  • Kopio työsopimuksesta. Jos toistaiseksi voimassaoleva kokoaikainen työsuhde on kestänyt jo pidemmän aikaa ja työsuhteen luonne ilmenee palkkatodistuksesta, ei työsopimusta tarvitse toimittaa kassalle. Jos sinut on lomautettu osa-aikatyöstä tai teet lomautusaikana osa-aikaisia tai satunnaisia töitä toiselle työnantajalle, liitä mukaan tätä työtä koskeva työsopimus.
  • Selvitys vuosilomasi ajankohdasta, jos olet lomautettuna lomakaudella 2.5. – 30.9. (ts. kesäloma-aikaan).
  • Kopio verokortista, jos olet hankkinut portaikko- tai muutosverokortin
  • Kopio viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen (ei yrityksen) verotuksen verotuspäätöksestä ja erittelyosasta, jos sinulla on yritystoimintaa tai omistat maa- tai metsätilan.
  • Osakasluettelo tai osuuskunnan jäsenluettelo, jos olet tai olet ollut toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai osakas yrityksessä, josta sinut on lomautettu. Osakasluettelosta pitää näkyä yrityksen osakkaat ja omistusosuudet 28 kuukauden tarkastelujakson ajalta.
  • Kopio hakujaksoa koskevasta palkkalaskelmasta, jos sinulla on ollut työpäiviä. Jos työnantajasi tekee lomautuksesta johtuvan palkanvähennyksen (ns. lomautusvähennys) vasta seuraavan kuukauden palkasta, liitä hakemukseen myös tämä palkkalaskelma. Jos lomautuksessasi on ollut taukoa, liitä myös lomautusten välistä aikaa koskevat palkkalaskelmat.
  • Päätös sosiaalietuuden maksamisesta. Jos perheesi saa lasten kotihoidontukea, merkitse hakemukseen tieto, kuka hoitaa lasta. Täytä lisäksi selvitys lasten kotihoidontuesta.
 5. Täytä hakemukseen aina täydet kalenteriviikot (ma-su), vaikka sinut olisikin lomautettu vain 3 päiväksi (ma-ke).

Jatkohakemus

Lomautuksen jatkuessa täytä jatkohakemus aina kuukaudelta tai 4 kokonaiselta kalenteriviikolta (ma-su) kerrallaan.

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle (esim. päivän työaikasi on vain 4 h normaalin päivittäisen työaikasi sijaan) tai sinulla on muu sovitteluperuste (mm. sivutoiminen yritystoiminta tai osa-aikatyö), hae päivärahaa kuukauden hakujaksoissa, palkanmaksujaksosi mukaan.

Liitä jatkohakemukseen aina sekä lomautusjaksoa, että lomautusten välisiä aikoja koskevat palkkalaskelmat.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!