Sovitellun ansiopäivärahan hakeminen

 1. Hae soviteltua ansiopäivärahaa verkossa tai lähetä ansiopäivärahahakemus postitse työttömyyskassaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Asianmukaisesti täytetty hakemus jouduttaa käsittelyä.
 2. Liitä hakemukseen:
  • palkkalaskelma tai palkkatodistus hakujaksolta ansaitsemastasi palkasta, vaikka työtulot jäisivät alle suojaosan.
  • työsopimus, kun haet soviteltua ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa.
   Jos olet lähettämässä ensimmäistä ansiopäivärahahakemusta, lue lisää ensimmäiseen päivärahahakemukseen tarvittavista liitteistä.
 3. Hae soviteltua ansiopäivärahaa takautuvasti joko 4 kalenteriviikon (ma–su) tai kuukauden jaksoissa, vakiintuneen hakurytmisi mukaisesti. Päivärahan hakujakson olisi hyvä vastata osa-aikatyösi palkanmaksujaksoa, jotta päivärahan hakeminen ja tarvittavien liitteiden toimittaminen olisi sinulle mahdollisimman helppoa, eikä maksamiseen tulisi viivettä. Huomaa, että myös soviteltua päivärahaa koskeva hakemus tulee toimittaa kassaan 3 kk:n sisällä päivästä, jolta etuutta haetaan, tai hakemus vanhenee.
  • Jos sinulla on hakujaksolla useampia työnantajia, liitä hakemukseen päiväkohtainen erittely työtunneistasi työnantajittain.
 4. Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista, työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista (mm. työssäolo, ansaitut palkat, yritystoiminta, erilaiset palkkiot, opiskelu, sairausloma ja perheellesi maksetut sosiaalietuudet) päivärahahakemuksella työttömyyskassaan. Ilmoita muutoksista tarvittaessa myös työ- ja elinkeinotoimistoon (mm. jos on kyse työllistymisestä, yritystoiminnasta, opiskelusta tai sairauslomasta).
 5. Muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa myös osa-aikatöiden ja alle 2 viikkoa kestävien kokoaikatöiden aikana, jotta voit hakea kassalta soviteltua päivärahaa.