Sovitellun ansiopäivärahan hakeminen

 1. Hae soviteltua ansiopäivärahaa verkossa tai lähetä ansiopäivärahahakemus postitse työttömyyskassaan. Jos olet ollut töissä hakujaksolla, merkitse hakemukseen hakujaksolla tekemäsi työtunnit sen mukaan, kuin niiltä maksetaan palkkaa (esim. älä ilmoita palkatonta lounastaukoa työajaksi). Yrittäjäasemassa tehtyjä työtunteja ei merkitä hakemukseen lainkaan. Täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Asianmukaisesti täytetty hakemus jouduttaa käsittelyä.
 2. Liitä hakemukseen:
  • palkkalaskelma, palkkatodistus tai muu selvitys hakujaksolla sinulle maksetusta palkasta, palkkiosta tai muusta ansiotulosta, vaikka saamasi tulo jäisikin alle sovitellun päivärahan suojaosan.
  • kopio työsopimuksesta, jos haet aloittamasi osa-aikatyön tai keikkatyön perusteella ensimmäistä kertaa soviteltua ansiopäivärahaa.
   Jos olet lähettämässä ensimmäistä ansiopäivärahahakemusta, lue lisää ensimmäiseen päivärahahakemukseen tarvittavista liitteistä.
 3. Hae soviteltua ansiopäivärahaa takautuvasti joko 4 kalenteriviikon (ma–su) tai kuukauden jaksoissa, vakiintuneen hakurytmisi mukaisesti. Päivärahan hakujakson olisi hyvä vastata osa-aikatyösi palkanmaksujaksoa, jotta päivärahan hakeminen ja tarvittavien liitteiden toimittaminen olisi sinulle mahdollisimman helppoa, eikä maksamiseen tulisi viivettä. Huomaa, että myös soviteltua päivärahaa koskeva hakemus tulee toimittaa kassaan 3 kk:n sisällä päivästä, jolta etuutta haetaan, tai hakemus vanhenee.
  • Jos sinulla on hakujaksolla useampia työnantajia, liitä hakemukseen päiväkohtainen erittely työtunneistasi työnantajittain. Erittelyn voit tehdä myös verkkoasioinnin kautta lähetettävällä viestillä.
 4. Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista, työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista (mm. työssäolo, hakujaksoilla maksetut palkat, yritystoiminta, erilaiset palkkiot, opiskelu, sairausloma ja perheellesi maksetut sosiaalietuudet) päivärahahakemuksella työttömyyskassaan. Ilmoita muutoksista tarvittaessa myös työ- ja elinkeinotoimistoon (mm. jos on kyse työllistymisestä, yritystoiminnasta, opiskelusta tai sairauslomasta).
 5. Muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa myös osa-aikatöiden ja alle 2 viikkoa kestävien kokoaikatöiden aikana, jotta voit hakea kassalta soviteltua päivärahaa.