Vuorottelukorvauksen määrä ja verotus

Kun jäät vuorotteluvapaalle, voit saada vuorottelukorvauksena 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon olisit oikeutettu työttömänä ollessasi.

Vuorottelukorvausta laskettaessa otetaan, ansiopäivärahasta poiketen, huomioon vuorotteluvapaata edeltäneiden vähintään 52 viikon ajalta saadut palkkatulot täysiltä palkanmaksukausilta. Palkkatuloihin ei lueta mukaan niitä luontoisetuja, joiden saaminen jatkuu vuorotteluvapaan aikana. Vuorottelukorvauksen perusteena olevasta vähintään 52 viikon ennakonpidätyksenalaisesta palkkakertymästä vähennetään lomaraha ja mahdollinen lomakorvaus. Näiden lisäksi palkkakertymästä vähennetään ennen vuorottelukorvauksen määrittelyä lakisääteistä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava osuus. Vuonna 2024 vähennys on 3,76 %.

Esimerkki
Asuntoetu, joka on verollinen etuus, jätetään huomioimatta vuorottelukorvauksen suuruutta määriteltäessä, jos käytät etua myös vuorotteluvapaa-aikana. Jos taas sinulla on ollut autoetu, josta luovut vuorotteluvapaasi ajaksi, huomioidaan se vuorottelukorvausta määriteltäessä ennakonpidätyksen alaiseksi tuloksesi.

Suuntaa-antavan arvion vuorottelukorvauksesi määrästä saat vuorottelukorvaustaulukon tai Erkon verkkoasioinnista löytyvän päivärahalaskurin avulla.

Verotus

Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa. Työttömyyskassa saa verottajalta verovuoden alussa (1.2.) tiedon lähes kaikkien jäsentensä palkkaa varten annetuista ennakonpidätysprosenteista. Jos kassaan ei vuorotteluvapaasi alkaessa ole saapunut sinua koskevaa ennakonpidätystietoa, pyytää kassa sinua toimittamaan kopion verokortistasi kassalle.

Verottajan määräyksestä vuorottelukorvauksen ennakonpidätysprosentti on aina vähintään 25, mikäli etuuden maksatuksessa käytetään palkkatulon verokortin veroprosenttia.

Jos olet hankkinut muutosverokortin etuutta varten, toimita verokortti kassalle. Etuuden ennakonpidätys toimitetaan tällöin muutosverokortissa ilmoitettujen prosenttien mukaisesti, niitä korottamatta.

Työttömyyskassa toimittaa verottajalle tiedot maksetuista etuuksista ja suoritetuista ennakonpidätyksistä.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!