Organisaatio

Kassan hallintoelimet ovat kassan kokous ja hallitus.

Kassan kokous

Ylintä päätäntävaltaa kassassa käyttää kassan jäsenten kokous. Kokouksen ajan ja paikan määrää kassan hallitus. Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Kassan varsinainen kokous pidetään joka vuosi hallituksen määräämänä aikana, hallituksen määräämässä paikassa.

Hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8-12 varsinaista jäsentä sekä 8-12 varsinaisten jäsenten henkilökohtaista varajäsentä, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallituksen tehtävänä on valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti. Lisäksi hallitus vastaa kassan strategisista linjauksista.

Hallitus 2020

Hallituksen puheenjohtaja

Salla Luomanmäki

Hallituksen jäsenet

Marja Alanne, varajäsen Jaakko Korpisaari
Jussi Junni (2. varapuheenjohtaja), varajäsen Arja Lusa
Arto Keränen, varajäsen Jukka Sippola
Kirsi Kvarnström, varajäsen Piia Renvall
Marina Paulaharju, varajäsen Mari Lankinen
Ilkka Pekkala, varajäsen Jyrki Wallin
Nuutti Pursiainen, varajäsen Simo Pöyhönen
Tero Ristimäki (1. varapuheenjohtaja), varajäsen Niina Väkeväinen
Janne Seppälä, varajäsen Riina Karjalainen
Anita Tuohino, varajäsen Mika Pietilä

Johtaja

Kassan vastuunalainen toimihenkilö on kassan johtaja, varatuomari Eero T. Anttila. Kassan johtajan tehtävänä on vastata kassan operatiivisesta toiminnasta lain, kassan sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Asiamiehet

Kassan hallitus nimeää kassan asiamiehet. Asiamiesten tehtävänä on jäsenhakemusten vastaanottaminen jäseniä edustavissa järjestöissä, jäseneksi ottaminen, eropyyntöjen kirjaaminen, jäsenmaksujen perintä, kuuleminen jäsenmaksun laiminlyöntitapauksissa sekä jäsenten palvelu työttömyysturvaa ja kassajäsenyyttä koskevissa asioissa.