Organisaatio

Kassan hallintoelimet ovat kassan kokous ja hallitus.

Kassan kokous

Ylintä päätäntävaltaa kassassa käyttää kassan jäsenten kokous. Kokouksen ajan ja paikan määrää kassan hallitus. Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Kassan varsinainen kokous pidetään joka vuosi hallituksen määräämänä aikana, hallituksen määräämässä paikassa.

Hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8-12 varsinaista jäsentä sekä 8-12 varsinaisten jäsenten henkilökohtaista varajäsentä, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallituksen tehtävänä on valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti. Lisäksi hallitus vastaa kassan strategisista linjauksista.

Hallitus 2023

Hallituksen puheenjohtaja

Salla Luomanmäki

Hallituksen jäsenet

Suvi Huttunen, varajäsen Linda Kanniainen
Jussi Junni, varajäsen Arja Lusa
Kukka Junno, varajäsen Katja Kosonen
Jenni Karsio, varajäsen Mirka Haili
Jaakko Kittamaa, varajäsen Jukka Sippola
Mika Lätti, varajäsen Piia Renvall
Marina Paulaharju, varajäsen Riitta Lautamäki
Mika Pietilä, varajäsen Suvi Seikkula
Nuutti Pursiainen, varajäsen Simo Pöyhönen
Ville Savilampi, varajäsen Riina Karjalainen

Johtaja

Kassan vastuunalainen toimihenkilö on kassan johtaja, varatuomari Eero T. Anttila. Kassan johtajan tehtävänä on vastata kassan operatiivisesta toiminnasta lain, kassan sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!