Kuka on yrittäjä

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on

  • elinkeinon- tai ammatinharjoittaja, joka joutuu päätointaan varten ottamaan yrittäjien eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaisen eläkevakuutuksen
  • henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on 15 % tai hänen perheellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on 30 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
  • henkilö, joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
  • henkilö, joka työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on edellä mainittua vastaava määräämisvalta.

Henkilö on johtavassa asemassa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos hän on osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä tai yhteisössä vastaavassa asemassa.

Perheenjäsen on puoliso (myös avopuoliso) tai yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö. Henkilö voidaan siis katsoa yrittäjäksi myös, jos hän työskentelee perheenjäsenensä omistamassa yrityksessä, vaikka ei itse omistaisi yrityksestä mitään osuutta.

Omistukseksi katsotaan suoran omistuksen lisäksi myös välillinen omistus toisen yhtiön kautta.

Myös työ- tai virkasuhteen ulkopuolinen ansiotyö katsotaan yritystoiminnaksi

Työttömyysturvalain säännöstä siitä, kenen katsotaan olevan yrittäjä, on muutettu 1.1.2016 alkaen. Nykyään yrittäjänä pidetään henkilöä, joka tekee ansiotyötä, olematta työ- tai virkasuhteessa. Yritystoiminnaksi katsotaan siten esimerkiksi laskutuspalveluosuuskuntien kautta tapahtuva työllistyminen ja kaikki sellaiset toimeksiannot, joita ei tehdä työsuhteessa.