Kuka on yrittäjä?

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan yrittäjän eläkelain 3 §:ssä tai tai maatalousyrittäjän eläkelain 3-5 §:ssä tarkoitettu henkilö.

Yrittäjä on:

  • henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. (Tämä tarkoittaa esimerkiksi laskutuspalveluosuuskuntien kautta tapahtuvaa työllistymistä ja kaikkia sellaisia toimeksiantoja, joita ei tehdä työsuhteessa.)
  • henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 % tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
  • henkilö, joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
  • henkilö, joka työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on edellä mainittua vastaava määräämisvalta.

Henkilö on johtavassa asemassa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos hän on osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä tai yhteisössä vastaavassa asemassa.

Perheenjäsen on puoliso (myös avopuoliso) tai yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö.

Omistukseksi katsotaan suoran omistuksen lisäksi myös välillinen omistus toisen yhtiön kautta.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!