Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

Osa sosiaalietuuksista estää ansiopäivärahan maksamisen, osa vähentää sen määrää ja osa ei vaikuta päivärahan maksamiseen lainkaan.

Maksamisen estäviä sosiaalietuuksia ovat mm.

 • sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha tai osasairauspäiväraha,
 • raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainraha sekä erityishoitoraha,
 • kuntoutusraha
 • täyden työkyvyttömyyden perusteella myönnetty kuntoutustuki tai ansionmenetyskorvaus tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain perusteella,
 • vanhuuseläke.

Päivärahaa vähentäviä sosiaalietuuksia ovat mm.

 • osatyökyvyttömyyseläke,
 • osa-aikaeläke,
 • perheelle maksettava lasten kotihoidontuki,
 • päivärahan hakijan saama osittainen tai joustava hoitoraha.

Lasten kotihoidontuki on perhekohtainen etuus, joka yleensä vähennetään työttömyysetuuden saajan päivärahasta. Puolisolle maksettua kotihoidontukea ei kuitenkaan vähennetä ansiopäivärahasta, jos puoliso hoitaa lasta kokopäiväisesti kotona eikä hänellä tämän vuoksi olisi oikeutta saada työttömyysetuutta. Jos puolisokin on työtön ja kotihoidontuki maksetaan hänelle, vähennetään kotihoidontuki vain puolison päivärahasta.

Jos saat ansiopäivärahasta vähennettävää sosiaalietuutta, vähennetään se päivärahastasi täysimääräisenä. Vähennetyn ansiopäivärahan kohdalla ei sovelleta soviteltua päivärahaa koskevaa suojaosaa.

Päivärahan maksamiseen eivät vaikuta mm.

 • lapsilisä,
 • asumistuki,
 • vammaistuki,
 • toimeentulotuki,
 • kunnan maksama omaishoidontuki tai perhehoidon palkkio,
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Muista ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessa, jos saat tai olet hakenut ansiopäivärahan lisäksi jotain muuta sosiaalietuutta. Ilmoita kassalle myös kaikista muutoksista näiden sosiaalietuuksien maksamisessa (esim. etuuden maksamisen päättyminen tai maksettavan summan muuttuminen).

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!