Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko är en sammanslutning som baseras på ömsesidigt ansvar och som betalar ut arbetslöshetsdagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning till sina medlemmar. De förmåner som betalas ut av arbetslöshetskassan är proportionerliga till personens inkomster och de anses vara beskattningsbar inkomst.

Erko har cirka 91 000 medlemmar. De flesta av dom hör till Akava, centralorganisationen för högutbildade i Finland, genom sina fackföreningar. Man kan bli medlem i kassan antigen via sin fackförening eller som enskild medlem. Läs mer om kassans medlemskap här.