Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjille ja palkansaajille on erilliset työttömyyskassat. Palkansaajakassan jäsen ei voi kerryttää työssäoloehtoaan yritystoiminnalla eikä yrittäjäkassan jäsen palkkatyöllä.

Jos jäät työttömäksi, ilmoita TE-toimistolle, jos sinulla itselläsi tai perheelläsi on yritystoimintaa tai omistatte maa- tai metsätilan. Ilmoita TE-toimistolle myös, jos sinulla on työ- tai virkasuhteen ulkopuolista ansiotyötä (esim. työskentelet toimeksiantosopimuksilla tai laskutuspalveluosuuskunnan kautta, tai saat julkaisupalkkioita tai immateriaalikorvauksia). Kaikki edellä mainittu katsotaan työttömyysturvassa yritystoiminnaksi, josta tarvitaan TE-toimiston työvoimapoliittinen lausunto. TE-toimisto ratkaisee, katsotaanko yritystoimintasi pää- vai sivutoimiseksi.

Päätoiminen yritystoiminta

Päätoiminen yrittäjä ei voi liittyä palkansaajakassan jäseneksi, vaan hänen tulee liittyä yrittäjäkassaan, jos hän haluaa vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta.

Päätoimisen yritystoiminnan aloittanut palkansaajakassan jäsen voi halutessaan säilyttää jäsenyytensä työttömyyskassassa niin sanotun jälkisuojan eli 18 kuukauden ajan. Kannattaa kuitenkin huomioida, että palkansaajakassan jäsen ei voi kerryttää yrittäjän työssäoloehtoa. Jos palkansaajakassan jäsenen yritystoiminta päättyy, ennenkuin se on kestänyt 18 kuukautta, säilyy henkilöllä ennen yritystoiminnan alkamista kertynyt palkansaajan työssäoloehto. Jos palkansaajakassan jäsenen päätoiminen yritystoiminta kestää yli 18 kuukautta, hän menettää aiemmin kerryttämänsä palkansaajan työssäoloehdon.

Jos työvoimaviranomaiset ovat katsoneet sinut päätoimiseksi yrittäjäksi, sinulla ei ole oikeutta palkansaajan työttömyysturvaan, ennenkuin yrityksesi on lopetettu, yritystoimintasi on todisteellisesti keskeytynyt tai työskentelysi yrityksessä on päättynyt. Lisätietoja asiasta saat TE-toimistosta.

Sivutoiminen yritystoiminta

Sivutoiminen yritystoiminta ei aseta rajoituksia palkansaajakassaan kuulumiselle. Jos jäät työttömäksi, sivutoimisen yritystoiminnan ansiotulot otetaan huomioon ansiopäivärahaa maksettaessa soviteltavana tulona. Jos sivutoiminen yritystoiminta on jatkunut pidempään, osoitetaan yritystoiminnasta saatavat ansiotulot työttömyyskassalle pääsääntöisesti viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuksen verotuspäätöksellä.

Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmän mukaan yrittäjänä pidetään henkilöä, joka tekee ansiotyötä, olematta työ- tai virkasuhteessa. Yritystoiminnaksi katsotaan siten esimerkiksi laskutusyhteisöjen kautta tapahtuva työllistyminen ja toimeksiannot, joita ei tehdä työsuhteessa. Tämäntyyppisestä yritystoiminnasta saatuja tuloja ei sovitella verotuspäätöksen mukaan, vaan kassalle tulee toimittaa kuukausittaisten ansiopäivärahahakemusten liitteinä selvitykset yritystoiminnan palkkioista hakujaksolla.

Sivutoimisen yritystoiminnan luonteesta riippuu, minkälainen selvitys juuri sinun kohdallasi tarvitaan hakemuksen liitteeksi (esim. kopio k.o. kuukauden laskutuksesta tai kopio k.o. kuussa maksettujen palkkioiden maksukuitista). Kysy neuvoa tilanteessasi tarvittavista liitteistä suoraan kassalta.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!