Tietoa Erkosta

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, joka maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja vuorottelukorvausta. Kassan maksamat etuudet ovat ansioon suhteutettuja ja saajalleen verotettavaa tuloa.

Erkoon kuuluu noin 92 000 palkansaajajäsentä. Useimmat heistä kuuluvat ammattijärjestönsä kautta korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavaan.