Hakemusten käsittelytilanne Erkossa

Vanhimman käsittelemättömän alkavan hakemuksen saapumispäivä: 25.6.2024
Käsittelyvuoroa odottavien alkavien hakemusten määrä yhteensä: 369

Vanhimman käsittelemättömän sovitellun hakemuksen saapumispäivä: 1.7.2024
Käsittelyvuoroa odottavien soviteltujen hakemusten määrä yhteensä: 439

Vanhimman käsittelemättömän jatkohakemuksen saapumispäivä: 17.7.2024

Hakemusten käsittelyssä on tällä hetkellä viivettä, joka johtuu saapuneiden hakemusten suuresta määrästä. Pahoittelemme tilannetta!

Edellisen viikon aikana käsiteltyjen alkavien ja soviteltujen hakemusten määrät: 115 / 151

Yläpuolella mainittujen hakemustyyppien selitteet

  • Alkavalla hakemuksella tarkoitetaan ensimmäistä kertaa työttömäksi tai lomautetuksi tulleen ansiopäivärahahakemusta (ns. ensihakemusta). Alkavaksi hakemukseksi katsotaan myös hakemus, joissa 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen työttömyyden aikana tai työttömyysjaksojen välillä tehdyistä töistä.
  • Sovitellulla hakemuksella tarkoitetaan alkavan hakemuksen jälkeistä hakemusta, jossa hakujaksolla on työtunteja, tai hakujakson aikana on maksettu työttömyyspäivärahaan soviteltavaa tuloa.
  • Jatkohakemuksella tarkoitetaan alkavan hakemuksen jälkeistä kokonaan työttömän, lomautetun tai työllistymistä edistävässä palvelussa olevan hakemusta.

Kotisivuillamme näkyy etusivulla tieto hakemusten käsittelyynottotilanteesta viikkotasolla. Päivitämme lisäksi tähän artikkeliin tarkempaa tietoa käsittelyvuoroaan odottavien hakemusten määrästä, vanhimpien käsittelyä odottavien hakemusten saapumispäivistä sekä siitä, miten monta hakemusta käsittelimme valmiiksi edellisen viikon aikana.

Yleistä tietoa hakemusten käsittelyynottamisjärjestyksestä ja käsittelylle asetetuista määräajoista löydät tältä sivulta.