Työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana

Työntekijä voi irtisanoa työsuhteensa päättymään lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa. Tällöin oikeus irtisanomisajan palkkaan kuitenkin yleensä menetetään. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa ja kun lomautuksen päättymiseen on enää 7 päivää aikaa, oikeutta työsuhteen irtisanomiseen ilman irtisanomisaikaa ei enää ole.

Jos työnantaja irtisanoo työsuhteen lomautuksen aikana, on työntekijällä oikeus täyteen irtisanomisajan palkkaan. Työnantajalla on tällöin oikeus velvoittaa työntekijä tekemään normaalia työtään irtisanomisajan.

Jos toistaiseksi voimassaoleva lomautus on kestänyt vähintään 200 kalenteripäivää, saa työntekijä irtisanoa työsuhteensa päättymään heti. Tällöin työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkaa niillä ehdoilla, jotka olisivat voimassa, jos työnantaja olisi irtisanonut työsuhteen. Tällaisessa tilanteessa työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä työtä irtisanomisaikana.

Jos sinut on lomautettu ja olet saanut lomautusajaltasi ansiopäivärahaa, muista ilmoittaa työsuhteesi päättymisestä sekä TE-toimistolle, että työttömyyskassalle. Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta palkalliselta irtisanomisajalta, eikä mahdolliselta työsuhteen päättyessä maksettavan taloudellisen etuuden jaksotusajalta.