Rörlighetsunderstöd

Arbetslöshetskassorna betalar rörlighetsunderstöd till sina medlemmar som har rätt till inkomstrelateraddagpenning med meningen att uppmuntra dig att ta emot arbete även med en lång arbetsresa. Du kan ansöka om rörlighetsunderstöd, om du är arbetslös och tar emot heltidsarbete och arbetet pågår minst två månader och vars den dagliga arbetsresan är över tre timmar per dag och vid deltidsarbete över två timmar per dag. Du kan också ansöka om rörlighetsunderstöd om du deltar i arbetsrelaterad utbildning innan ett sådant anställningsförhållande inleds.
Du kan använda rörlighetsunderstöden som du vill för att kompensera för rese- eller flyttkostnader som uppstår när du tar emot ett jobb. Rörlighetsunderstöden täcker inte rese- och övernattningskostnader i samband med jobbsökandet, till exempel att gå på en anställningsintervju. Det finns dock möjlighet att ansöka om ersättning för dessa kostnader från AN-byrån. Du kan få mer information om detta genom att kontakta AN-byrån.

Villkor för att bevilja rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd kan beviljas om

  • du är berättigad till arbetslöshetsersättning precis innan du börjar anställningen eller tillhörande utbildning
  • du tar emot ett arbetsförhållande eller tjänst som varar i minst 2 månader eller du börjar en utbildning relaterad till ett anställningsförhållande som varar mer än 2 månader
  • längden på tur och returresan är mer än 3 timmar per dag i heltidsarbete och mer än 2 timmar per dag i deltidsarbete i början av jobbet eller relaterad utbildning (eller om du flyttar efter jobbet, vid överenskommandet av jobbet).

Heltidsarbete anses vara arbete där arbetstiden är mer än 80 % av arbetstiden för en heltidsanställd.

Din arbetsresa beräknas från din hemadress till din arbetsplats enligt det snabbaste transportmedlet. Om du har tillgång till en bil beräknas din resetid i princip enligt bilens körtid. Vid användning av kollektivtrafiken tas byten av färdmedel och väntetider i beaktan. Avvikelser från den snabbaste resrutt, till exempel för att föra barn till daghem, kan inte räknas med.

Ansök om rörlighetsunderstöd

Ansök om rörlighetsunderstöd retroaktivt, inom 3 månader från arbetsstart eller arbetsrelaterad utbildning. Rörlighetsunderstöd kan sökas i förväg, men ansökan behandlas tidigast 2 veckor efter arbetsstart eller tillhörande utbildning.