Hur påverkar olika socialförmån den inkomstrelaterade dagpenningen

Vissa sociala förmåner kan påverka utbetalning av dagpenning. Se listan:

Förmåner som hindrar utbetalning av dagpenning är t.ex

 • sjukpenning eller partiell sjukpenning enligt sjukförsäkringslagen,
 • graviditets-, särskilt graviditets- och föräldrapenning samt specialvårdspenning,
 • rehabiliteringspenning,
 • rehabiliteringspenning som beviljas på grund av total arbetsoförmåga eller ersättning för inkomstbortfall på grund av olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring eller lagen om militära invalider,
 • ålderspension.

Förmåner som minskar dagpenning är t.ex:

 • partiell sjukpension,
 • deltidspension,
 • hemvårdsstöd för barn som betalas till familjen,
 • partiell eller flexibel vårdpenning som den dagpenningssökande får.

Hemvårdsstöd för barn är en s.k. familj ersättning som vanligtvis dras av från dagpenningen för arbetslöshetsersättningstagaren. Det hemvårdsstöd som betalas ut till maken påverkar inte dagpenningen om maken sköter barnet på heltid hemma och på grund av detta inte skulle ha rätt till arbetslöshetsersättning. Om även maken är arbetslös och hemvårdsstödet utgår till hen, avräknas hemvårdsstödet endast från makens dagpenning.

Om du får en socialförmån som minskar dagpenningen drar vi av den i sin helhet från din dagpenning. Vid nedsatt dagpenning gäller inte skydds delen.

Utbetalningen av dagpenning påverkas inte av t.ex.

 • barnbidrag,
 • bostadsbidrag,
 • handikapp bidrag,
 • inkomststöd,
 • stöd för närståendevård eller familjevårdsstöd som betalas av kommunen,
 • partiell förtidspension.

Kom ihåg att ange i ansökan om du får eller har ansökt om någon annan social förmån utöver dagpenningen. Meddela även kassan om eventuella förändringar i betalningen av dessa sociala förmåner (t.ex. avslutad bidragsutbetalning eller förändring av det belopp som ska betalas).