Työttömyyspäivärahan lisäpäivät poistuvat asteittain – tilalle 55 vuotta täyttäneiden muutosturvamalli

Vuoden 2023 alussa voimaan tulevien lakimuutosten myötä työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeuden ikärajaa korotetaan vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla ja oikeus lisäpäiviin poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Tilalle tulee uusi muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille.

Työttömyysturvan lisäpäivien poistuminen

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300-500 päivältä, päivärahan hakijan iästä ja työhistoriasta riippuen. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös enimmäisajan täyttymisen jälkeen lisäpäivinä (ns. työttömyysputki), jos päivärahan hakija on saavuttanut tietyn iän ennen enimmäisajan täyttymistä ja hänelle on kertynyt vähintään viisi vuotta työhistoriaa viimeisten 20 vuoden aikana.

1.1.2023 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä lisäpäivistä luovutaan asteittain. Vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee vuodella ikäluokkaa kohden. Oikeus lisäpäiviin poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Tämä tarkoittaa uudistuksen vaikuttavan ansiopäivärahaoikeuteen käytännössä vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden ikärajan. Lisäpäivien maksaminen päättyy kokonaan vuonna 2030.

Syntymävuosi Ikäraja muutoksen jälkeen Lakimuutoksen vaikutus
1957–1960 61 vuotta Ei muutosta
1961–1962 62 vuotta Ei muutosta
1963 63 vuotta Ikäraja nousee
1964 64 vuotta Ikäraja nousee
1965- Ei lisäpäiväoikeutta Lisäpäiväoikeus poistuu

Muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille

Uusi muutosturvamalli otetaan käyttöön 1.1.2023 alkaen. Muutosturvamalli on tarkoitettu 55 vuotta täyttäneille ja muodostuu kokonaisuudesta, jossa muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus:

  • yhden kuukauden laskennallista palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan,
  • enintään 6 kuukautta kestävään muutosturvakoulutukseen, jonka arvo vastaa korkeintaan 2 kuukauden laskennallista palkkaa ja
  • 5 päivää tavallista pidempään työllistymisvapaaseen.

Uuden muutosturvan piiriin kuuluminen edellyttää, että:

  • sinut on irtisanottu tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä 1.1.2023 tai sen jälkeen,
  • olet täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä,
  • olet ollut irtisanomiseen mennessä kyseisen työnantajan palveluksessa yhdenjaksoisesti* vähintään 5 vuotta ja
  • olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä.

*Työ- tai virkasuhteiden välillä samaan työnantajaan on saanut olla yhteensä enintään 30 päivää katkoksia irtisanomista edeltävien 5 vuoden aikana.

TE-toimisto tutkii muutosturvaedellytysten täyttymisen ja antaa asiasta muutosturvarahan maksajaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon.

Muutosturvaraha

Muutosturvarahaa haetaan omasta työttömyyskassasta. Hakemuksen voi lähettää jo irtisanomisaikana tai viimeistään 3 kuukauden sisällä työsuhteen päättymisestä. Jos et kuulu kassaan, voit hakea muutosturvarahaa Kelasta. Muutosturvarahan suuruus on sama, riippumatta etuuden maksajasta. Muutosturvaraha vastaa suuruudeltaan irtisanoneen työnantajan maksamaa yhden kuukauden laskennallista palkkaa. Laskennallinen palkka määritellään tulorekisterin avulla irtisanomista edeltäneiden 12 kalenterikuukauden aikana maksetuista tuloista.

Työttömyyskassa maksaa muutosturvarahan hakemuksesta kaikille muutosturvan edellytykset täyttäville, jotka ovat olleet kassan jäseniä irtisanomispäivänä, vaikka kassajäsenyyden kesto ei riittäisi ansiopäivärahan saamiseen. Muutosturvarahan saaminen ei edellytä työttömyyttä, joten se voidaan maksaa, vaikka työllistyisit saman tien toiselle työnantajalle.

Muutosturvarahan saaminen ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin, lukuun ottamatta toimeentulotukea.

Muutosturvakoulutus

Muutosturvakoulutus kestää enintään 6 kuukautta ja sen arvo vastaa korkeintaan 2 kuukauden palkkaa. Koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyysturvan menetystä.