Rahoitus ja valvonta

Etuuksien rahoitus jakaantuu valtion, työttömyyskassan ja työttömyysvakuutusrahaston kesken tavalla, josta on säädetty laissa työttömyysetuuksien rahoituksesta.

Kassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonta valmistelee työttömyyskassojen toimintaa säätelevät ohjeet, jotka sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa.

Jos työttömyysturvalakia tai -asetusta tai työttömyyskassalakia tai muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä sääntöihin vastaavat muutokset.

 

Löysitkö etsimäsi? Anna meille palautetta!