Puhelinpalvelullamme upea suositteluaste maaliskuussa 2024

Olemme loppusyksystä 2023 lähtien lähettäneet puhelinpalveluun soittaneille jäsenillemme puhelun jälkeen linkin tyytyväisyyskyselyyn puhelinpalvelun antamaan palveluun liittyen. Kyselyn tarkoituksena on seurata jäsentemme tyytyväisyyttä antamamme palvelun tasoon ja pyrkiä kehittämään toimintaamme vielä entistäkin paremmaksi.

Puhelinpalvelusta kerättyjen palautteiden perusteella suositteluasteemme (NPS) oli maaliskuussa 83. Kyselyjä lähetettiin maaliskuussa yhteensä 318 kappaletta ja vastauksia saatiin 81. Vastausprosentti oli näin ollen 25,5%.

NPS (Net Promoter Score) on yleisesti käytetty asiakastyytyväisyysmittari, jolla selvitetään, miten todennäköisesti asiakas suosittelisi käyttämäänsä palvelua, tuotetta tai yritystä ystävilleen tai kollegoilleen. Vastausten perusteella saatu suositteluindeksi (suositteluaste) voi vaihdella lukujen -100 ja +100 välillä. Yleisesti suositteluastetta 0-50 pidetään hyvänä, yli 50-70 erinomaisena ja yli 70 olevaa suositteluastetta kerrassaan upeana.

Keskimääräinen puhelinpalvelun suositteluasteemme tammi-maaliskuussa 2024 oli 81.

Kiitämme kaikkia palautekyselyyn vastanneita, sillä jäsentemme tyytyväisyys on meille ensiarvoisen tärkeää!