Lapsikorotus pienenee 1.1.2024 ja maksaminen päättyy 31.3.2024

Ansiopäivärahan lapsikorotuksiin tehtiin vuodelle 2023 4,2 %:n suuruisen indeksikorotuksen lisäksi ylimääräinen 20 %:n suuruinen korotus. Tämä ylimääräinen korotus oli määräaikainen ja poistuu vuoden 2024 alussa, minkä seurauksena lapsikorotuksen määrä pienenee 1.1.2024 lukien.

Ansiopäivärahaan 1.1.2024 lukien maksettavan lapsikorotuksen määrään vaikuttaa myös se, että eduskunta on hyväksynyt indeksikorotusten jäädyttämisen vuosille 2024-2027. Tämän johdosta lapsikorotukseen ei tehdä vuodenvaihteessa tavanomaista indeksikorotusta.

Eduskunta on myös hyväksynyt hallituksen esittämän lapsikorotusten lakkauttamisen, joten lapsikorotusta ei makseta enää ollenkaan ansiopäivärahaan, jota maksetaan työttömyyspäiviltä päivästä 1.4.2024 lukien.

Lapsikorotuksen suuruus indeksi- ja lakimuutosten myötä:

Päätös päivärahan suuruudesta 1.1.2024 alkaen

Kassa ei anna indeksimuutoksen vuoksi muuttuvasta päivärahasta erillistä päätöstä. Jos tarvitset päätöstä johonkin tarkoitukseen (esim. asumistukea varten), pyydä hakemuksen yhteydessä kassaa antamaan sinulle päätös päivärahasta. Jos maksettava määrä muuttuu jostain muusta syystä, päivärahaa koskeva päätös annetaan ilman erillistä pyyntöä.