Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan

   1. Ilmoittaudu TE-toimiston verkkopalvelussa te-palvelut.fi työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä.
   2. Hae ansiopäivärahaa kahden viikon kuluttua työttömyyden tai lomautuksen alusta Erkon verkkoasioinnin kautta.
   3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan hakemuksessa pyydetyt liitteet, myös palkkatodistus tai palkkalaskelmat. Liitteet saat lähetettyä kassalle verkkoasioinnin kautta joko suoraan hakemuksen liitteenä tai myöhemmin erikseen, kohdasta “Hakemukset ja liitteet” => “Sähköiset liitteet ilman hakemusta”. Verkon kautta lähetettävien liitteiden tulee olla pdf-, tiff-, jpeg-, jpg- tai png-muodossa.
   4. Jos sinut on lomautettu, täytä hakemus kokonaisilta kalenteriviikoilta, vaikka lomautus alkaisi tai päättyisi keskellä viikkoa. Liitä hakemukseen lomautusilmoitus.
   5. Toimita kassalle muutosverokortti etuutta varten, muuten ennakonpidätys tehdään vähintään 25 prosentin mukaisesti.
   6. Hae jatkossa päivärahaa neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Viimeisen hakemuksen voi tehdä lyhyemmältä ajalta.
   7. Asioi kassan kanssa verkkoasioinnin kautta. Puhelinpalvelua on rajoitettu hakemuskäsittelyn vuoksi.

Tarkemmat ohjeet ansiopäivärahan hakemiseen työttömyys- tai lomautusajalta sekä hakemukseen tarvittavista liitteistä löydät kotisivuiltamme oheisista linkeistä.