Erkon palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset – Palvelun laatua ja nopeutta arvostetaan

Toteutimme kesällä 2023 palvelutyytyväisyyskyselyn etuutta saaneille jäsenillemme. Voimme ylpeinä todeta, että jäsenemme antoivat meille erityisen hyvät arviot sekä toiminnastamme yleisesti, että palvelumme laadusta!

Kysyessämme jäseniltämme heidän kokemuksiaan Erkosta, kiitettiin vastauksissa etenkin etuushakemusten käsittelyn nopeutta ja luotettavuutta. Lisäksi jäsenemme arvostivat suuresti sähköisen asioinnin helppoutta verkkoasioinnin kautta.

Palveluihin ja asiakaspalvelun laatuun liittyvien kysymysten kohdalla korostui niin ikään palvelun nopeus etenkin sanallisesti annettujen arvioiden kohdalla. Lisäksi jäsenet antoivat meille arvioissaan erityistä kiitosta henkilöstön luotettavuudesta, sekä henkilöstön ammattitaidosta, asiantuntemuksesta ja asiakaspalveluhenkisyydestä.

Kysyessämme jäsentemme näkemystä siitä, miten olemme onnistuneet työttömyyskassana, heijastui käsittelyaikojemme nopeutuminen myös onnistumisesta saamiimme arvioihin, jotka olivat nousseet huimasti! Olemme selvästi onnistuneet parantamaan myös tiedottamistamme, sillä myös jäsenten tiedottamisesta saamamme arvio oli noussut merkittävästi edellisessä kyselyssä saamaamme arvosanaan nähden!

Kuva: Erkon onnistuminen työttömyyskassana

Tarkastellessamme pitkällä aikavälillä eri aihealueista saamiamme arvioita, voimme todeta, että olemme onnistuneet nostamaan merkittävästi etenkin henkilöstön tavoitettavuudesta ja käsittelyn nopeudesta meille annettuja arvioita: Henkilöstön tavoitettavuudesta annettu arvio on noussut vuoden 2016 kyselystä peräti 0,59 prosenttiyksikköä ja käsittelyn nopeudesta annettu arviokin 0,48 prosenttiyksikköä!

Kokonaisarvio vuoden 2023 kyselyssä ja vertailu muihin

Erkon kokonaisarvioiksi tuli vuoden 2023 kyselyssä 4,77, muiden kassojen tulosten muodostaman vertailukannan kokonaisarvion ollessa 4,65 (asteikolla 1=Huono – 6=Erinomainen).

Kun vertaamme eri aihealueilta saamiamme arvioita muiden kassojen aihealueittaisiin tuloksiin, voimme ylpeinä todeta, että Erko on arvioitu vertailukantaa paremmaksi lähes kaikkien kysymysten kohdalla!

Kuva: TOP3/BOT3 verrattuna muihin

Kyselyn toteuttaminen

Teemme jäsenillemme palvelutyytyväisyyskyselyn noin kahden vuoden välein yhteistyössä Onway Oy:n kanssa. Viimeisimmän kyselyn lähetimme toukokuun 2023 lopussa niille jäsenillemme, joille olemme maksaneet jotain etuutta 1.9.2022 jälkeen. Kutsu verkkolomakkeella toteutetun kyselyn täyttämiseen lähetettiin sähköpostilla kaikkiaan 5256 jäsenelle, joista yhteensä 726 henkilöä vastasi kyselyyn. Vastausprosentti 14 on sama, kuin edellisten kyselyiden kohdalla.

Vastaavanlainen palvelutyytyväisyyskysely toteutetaan säännöllisesti myös muissa työttömyyskassoissa, joten tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita jäseniämme ja lupaamme, että pyrimme kehittämään toimintaamme vielä entistäkin paremmaksi!