Sysselsättningsfrämjande tjänster

När du blir arbetslös har du olika alternativ för att förbättra dina sysselsättningsmöjligheter.
AN-byrån eller en kommun som hör till kommunförsöket kan hänvisa dig till en sysselsättningsfrämjande tjänst och för denna tid kan arbetslöshetskassan betala arbetslöshetsförmån.
Sysselsättningsfrämjande tjänster är:

  • arbetssökningsträning
  • karriärträning
  • arbetsprövning
  • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
  • arbetskraftsutbildning
  • frivilliga studier
  • frivilliga studier enligt lagen om främjande av integration.

Du kan få den arbetslöshetsersättningen som du skulle ha rätt till när du är arbetslös. Om du uppfyller villkoren för beviljande av inkomstrelaterad dagpenning kommer du att få inkomstrelaterad dagpenning under den tid som tjänsten varar. För den tid som sysselsättningsfrämjande tjänsten pågår kan arbetslöshetskassan i de flesta fall betala en förhöjd förtjänstdel till dagpenningen samt skattefri kostnadsersättning i enlighet med AN-byråns utlåtande.

NOTERA! AN- byrån skall alltid ge arbetslöshetskassan ett arbetsmarknadspolitiskt utlåtande om den arbetssökande som deltar i den sysselsättningsfrämjande tjänst som avses i lagen. Om du deltar i en sådan tjänst om vilken An-byrån inte ger utlåtande till kassan, är det inte fråga om en sysselsättningsfrämjande tjänst som avses i lagen och för tjänstens tid betalas ingen förhöjd förtjänstdel eller kostnadsersättning.

Den dagpenningen som betalas för den tid som den sysselsättningsfrämjande tjänsten pågar, förbrukar den maximitiden för utbetalning av förvärvsdagpenningen på 300/400/500 dagar. Arbetslöshetsersättningen kan betalas ut för den period då sysselsättningsfrämjande tjänsten pågår, oavsett karens- eller självrisktider.