Att ansöka om jämkad dagpenning

  1. Ansök om jämkad dagpenning online eller skicka en ansökan per post till arbetslöshetskassan. Om du har arbetat under ansökningstiden, ange i ansökan vilken arbetstid du arbetat under ansökningsperioden enligt hur de betalas (anmäl t.ex. inte obetald lunchrast som arbetstid). Arbetstimmar som utförts som företagare anges inte alls i ansökan. Fyll i alla avsnitt i ansökan noggrant. En korrekt ifylld ansökan påskyndar behandlingen.
  2. Bifoga till ansökan:
    • lönebesked, löneintyg eller annan utredning av lön, bonus eller annan förvärvsinkomst som betalas ut till dig under ansökningstiden, även om inkomsten du får understiger skydds delen.
    • en kopia av arbetsavtalet, om du för första gången ansöker om jämkad dagpenning utifrån det deltids- eller snuttarbete du påbörjat.
  3. Ansök om den jämkade dagpenningen retroaktivt i perioder om antingen 4 kalenderveckor (mån–sön) eller en månad, enligt din fastställda ansökningsrytm. Ansökningsperioden för dagpenning bör motsvara löneutbetalningsperioden för ditt deltidsarbete, så att det blir så enkelt som möjligt för dig att ansöka om dagpenning och lämna in nödvändiga bilagor och att själva utbetalningen skulle gå så snabbt som möjligt. Observera att ansökan om den jämkade dagpenningen även ska lämnas in till kassan inom 3 månader från den dag då förmånen söks, annars löper ansökan ut.
  4. Anmäl alla förändringar som påverkar rätten till dagpenning som inträffar under arbetslöshet (t.ex. anställning, löner som betalas under ansökningsperioder, näringsverksamhet, olika bonusar, studier, sjukskrivning och socialbidrag till din familj). Vid behov även anmäla förändringar till AN-byrån (t.ex. om det gäller anställning, näringsverksamhet, studier eller sjukskrivning).
  5. Kom ihåg att hålla dig som arbetslös arbetssökande vid AN-byrån även vid deltidsarbete och heltidsarbete som varar kortare än 2 veckor, så att du kan ansöka om jämkad dagpenning hos kassan.