Finansiering och tillsyn

Finansieringen av förmåner delas upp mellan stat, arbetslöshetskassan och arbetslöshetsförsäkringfonden på det sätt som beskrivs i lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner.

Arbetslöshetskassans verksamhet kontrolleras av Finansinspektionen. Finansinspektionen förbereder direktiven som reglerar arbetslöshetskassornas verksamhet och Social- och hälsovårdsministeriet ratificerar direktiven.

Om lag om utkomstskydd för arbetslösa eller förordning om utkomstskydd för arbetslösa eller lag om arbetslöshetskassor eller övrig lagstiftning som relaterar till aktivitetsområdet för arbetslöshetskassor ändras, ska arbetslöshetskassans styrelse ha rätt att genomföra motsvarande ändringar i sina regler.